ตรวจหาความผิดปกติของกระเพาะอาหาร-ลำไส้เล็ก

ตรวจหาความผิดปกติของกระเพาะอาหาร ลำไส้เล็กส่วนต้น และลำไส้ส่วนกลาง ด้วยการส่องกล้อง…โรงพยาบาลอุบลรักษ์ ธนบุรี

Talk to our staff.
Loading...