ตรวจสุขภาพคู่รักกำลังจะแต่งงานหรือเตรียมมีบุตร

โปรแกรมที่ 8: ตรวจสุขภาพสำหรับคู่รักที่กำลังจะแต่งงาน หรือเตรียมพร้อมก่อนมีบุตร

รายละเอียดการตรวจ:

ตรวจร่างกายโดยแพทย์ (PE)
ตรวจเอกซเรย์ปอด (Chest X-ray)
ตรวจปัสสาวะ (U/A)
– ดูสี ความขุ่น โปรตีน น้ำตาล
– เม็ดเลือดขาว เม็ดเลือดแดงในปัสสาวะ
ตรวจความสมบูรณ์ของเลือด (CBC-Complete Blood Count)
– ดูความเข้มข้นของเลือด
– ลักษณะ/จำนวนของเม็ดเลือดขาว
– ลักษณะของเม็ดเลือดแดง
ตรวจหาหมู่เลือด (Blood Group ABO&Rh)
ตรวจหาเชื้อ และภูมิคุ้มกัน รวมทั้งร่องรอยไวรัสตับอักเสบ บี (HBsAg, Anti HBs, Anti HBc)
ตรวจหาเชื้อไวรัสตับอักเสบ ซี (Anti HCV)
ตรวจคัดกรองโรคธาลัสซีเมีย (Hemoglobin Typing)
– รอผล 7 วัน
ตรวจหาเชื้อเอชไอวี (Anti-HIV)
ตรวจคัดครองโรคซิฟิลิส (VDRL)
ตรวจหาภูมิคุ้มกันโรคหัดเยอรมัน (Rubella lgG) สำหรับสุภาพสตรี
– รอผล 5 วัน

โปรแกรมที่ 8 ตรวจสุขภาพสำหรับคู่รักที่กำลังจะแต่งงาน หรือเตรียมพร้อมก่อนมีบุตร

ราคาค่าบริการทั้งหมด
ชาย 3,200 บาท
หญิง 3,600 บาท

 8,179 total views,  4 views today

Talk to our staff.
Loading...