ตรวจหาความผิดปกติของทางเดินอาหารส่วนล่าง

ตรวจหาความผิดปกติของทางเดินอาหารส่วนล่าง ด้วยการส่องกล้อง โรงพยาบาลอุบลรักษ์ ธนบุรี
ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2562 ถึง 1 กันยายน 2563

Talk to our staff.
Loading...