ตรวจสุขภาพสำหรับผู้มีอายุ 55+

โปรแกรมที่ 7: ตรวจสุขภาพประจำาปี สำหรับผู้ที่มีอายุ 55 ปีขึ้นไป

รายละเอียดการตรวจ:

ตรวจร่างกายโดยแพทย์ (PE)
ตรวจเอกซเรย์ปอด (Chest X-ray)
ตรวจปัสสาวะ (U/A)
– ดูสี ความขุ่น โปรตีน น้ำตาล
– เม็ดเลือดขาว เม็ดเลือดแดงในปัสสาวะ
ตรวจความสมบูรณ์ของเลือด (CBC-Complete Blood Count)
– ดูความเข้มข้นของเลือด
– ลักษณะ/จำนวนของเม็ดเลือดขาว
– ลักษณะของเม็ดเลือดแดง
ตรวจเบาหวาน (FBS)
ตรวจระดับไขมัน (Lipid profile : Cholesterol, Triglyceride, HDL, LDL)
ตรวจการทำงานของตับ (SGPT, SGOT, Alkaline phosphatase)
ตรวจการทำงานของไต (BUN, Creatinine)
ตรวจระดับกรดยูริคในเลือด (Uric acid)
ตรวจหาสารบ่งชี้มะเร็ง
– มะเร็งตับ (AFP)
– มะเร็งลำไส้ (CEA)
ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ (EKG)
ตรวจอัลตร้าซาวด์ช่องท้องทั้งหมด (U/S WHOLE ABDOMEN)
ตรวจวัดความหนาแน่นมวลกระดูก (BMD : 2 part ; Hip & Spin)

ราคาค่าบริการทั้งหมด 7,200 บาท

หมายเหตุ *ควรงดน้ำงดอาหารอย่างน้อย 6-8 ชั่วโมง ก่อนการตรวจเลือด*

 7,656 total views,  5 views today

Talk to our staff.
Loading...