สำรวจ-เตรียมความพร้อมระบบงานความปลอดภัย

ผู้บริหารโรงพยาบาลอุบลรักษ์ ธนบุรี ได้นำทีมทำการสำรวจ และเตรียมความพร้อมระบบงานความปลอดภัยด้านสิ่งแวดล้อม ระบบความปลอดภัยด้านอัคคีภัย และระบบการป้องกันการติดเชื้อ

วันที่ 5 สิงหาคม 2561 นพ.ดามร ประสิทธิ์ภูริปรีชา ผอ.ด้านคุณภาพ นพ.เชวง ลิขสิทธิ์ ผอ.ด้านคลินิก และอาจารย์ วรัญญ์ภร บัวแก้ว ที่ปรึกษาระบบคุณภาพโรงพยาบาลอุบลรักษ์ ธนบุรี นำทีมสำรวจระบบความปลอดภัยด้านสิ่งแวดล้อม ระบบความปลอดภัยด้านอัคคีภัย และระบบการป้องกันการติดเชื้อของโรงพยาบาล เพื่อให้มั่นใจในความปลอดภัยทุกๆระบบ

Talk to our staff.
Loading...