บริการตรวจการได้ยินด้วยเครื่อง TEOAE

บริการตรวจการได้ยินด้วยเครื่อง TEOAE

พบกับนวัตกรรมใหม่ในอิสานใต้  เปิดบริการตรวจการได้ยินตั้งแต่ทารกแรกเกิด เด็กและบุคคลทั่วไป เป็นการตรวจที่มีประสิทธิภาพและปลอดภัยด้วยเครื่อง TEOAE เพื่อทราบสมรรถภาพการได้ยินตั้งแต่ทารกแรกเกิด ซึ่งจำเป็นในการพัฒนาการด้านภาษา การเรียนรู้และการสื่อสาร และด้านปัญญา

Talk to our staff.
Loading...