โปรแกรมตรวจสุขภาพ

 

ตรวจสุขภาพก่อนเข้าทำงาน

ราคาค่าบริการทั้งหมด 1,000 บาท

ตรวจสุขภาพสำหรับบุคคลทั่วไป

ราคาค่าบริการทั้งหมด 2,000 บาท

ตรวจสุขภาพผู้ที่มี อายุ 35+

ราคาค่าบริการทั้งหมด 4,200 บาท

ตรวจสุขภาพผู้ที่มี อายุ 40 ปี ขึ้นไป

ราคาค่าบริการทั้งหมด 3,700 บาท

ตรวจสุขภาพผู้ชายอายุ 45 ปี ขึ้นไป

ราคาค่าบริการทั้งหมด 5,300 บาท

ตรวจสุขภาพผู้หญิงอายุ 45 ปี ขึ้นไป

ราคาค่าบริการทั้งหมด 7,000 บาท

ตรวจสุขภาพสำหรับผู้มีอายุ 55 ปี ขึ้นไป

ราคาค่าบริการทั้งหมด 7,200 บาท

Talk to our staff.
Loading...