ตารางออกตรวจของแพทย์

ตารางออกตรวจของแพทย์  ประจำโรงพยาบาลอุบลรักษ์ ธนบุรี วันจันทร์-ศุกร์

 

ตารางออกตรวจ OPD แพทย์โรงพยาบาลอุบลรักษ์ ธนบุรี ตั้งแต่วันจันทร์ ถึงวันศุกร์ วันอาทิตย์ ตั้งแต่เวลา 10.00-12.00น.
หมายเหตุ: เพื่อความสะดวกของท่านกรุณาโทรสอบถามอีกครั้งก่อนเข้ารับการตรวจ 045-429100

Talk to our staff.
Loading...