ความสำคัญของการตรวจสุขภาพ

ความสำคัญของการตรวจสุขภาพ

การตรวจเช็คสุขภาพ”  เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมสุขภาพที่สำคัญสำหรับทุกคน  ไม่ว่าจะเป็นเด็กหรือผู้ใหญ่   และก็ไม่ใช่เรื่องเฉพาะสำหรับผู้รักสุขภาพเพียงเท่านั้น  แต่เป็นเรื่องที่ทุกคนควรให้ความใส่ใจ
การตรวจสุขภาพเป็นสิ่งสำคัญที่จะช่วยให้เราได้รับรู้ถึงสภาพที่แท้จริงของร่างกาย  แต่การตรวจเช็คสุขภาพ  มักถูกมองข้ามไป  ด้วยเหตุเพราะคนจำนวนไม่น้อยมีคามคิดว่า  “เมื่อร่างกายยังสบายดีอยู่ก็ไม่มีความจำเป็นอะไรจะต้องไปพบแพทย์หรือไปตรวจเช็คสุขภาพร่างกาย

คนส่วนใหญ่จึงมักไปพบแพทย์ก็ต่อเมื่อเกิดความผิดปกติขึ้นกับร่างกายแล้ว  ซึ่งบางครั้งก็อาจจะสายเกินไปสำหรับการเยียวยารักษากับโรคบางโรคที่จะแสดงอาการออกมาต่อเมื่ออยู่ในระยะสุดท้ายหรือระยะที่ค่อนข้างหนักแล้ว
ร่างกายของคนเราถูกใช้งานคล้าย ๆ กับเครื่องจักรที่ต้องทำงานอยู่ตลอดเวลา  แต่เครื่องจักรยังมีช่วงเวลาได้หยุดพัก  หยุดซ่อมบำรุงรักษา  แต่ร่างกายของคนเรา  โดยเฉพาะอวัยวะบางอย่างไม่เคยมีช่วงเวลาได้หยุดพักนับตั้งแต่เกิดจึงเป็นเรื่องธรรมดาที่เมื่อเวลาผ่านไป  ร่างกายหรืออวัยวะจะต้องมีความเสื่อมถอยไปตามกาลเวลา  ถ้าเป็นเครื่องจักร       เมื่อเสื่อมก็ซ่อม  เมื่อเสียก็เปลี่ยนอะไหล่สำรอง  ฉะนั้น  เราจึงควรประคับประคองมิให้อวัยวะหรือร่างกายเสื่อมเร็วกว่า      ที่ควรจะเป็น  และหนึ่งในหนทางที่จะทำให้เราสามารถล่วงรู้ได้เท่าทันกับความเสื่อมหรือความเปลี่ยนแปลง  ทั้งที่เกิดขึ้นตามกาลเวลาและเกิดขึ้นมาจากการกระทำนั่นก็คือ  การตรวจสุขภาพ

ทำไมเราจึงต้องตรวจสุขภาพ
ก่อนที่จะไปถึงเรื่องของการตรวจสุขภาพประจำปี ขอพูดถึงเรื่องความสำคัญของการตรวจสุขภาพกันเสียก่อน  เพราะใดที่ยังไม่เห็นถึงความสำคัญของการตรวจสุขภาพ  ก็ย่อมไม่เห็นถึงความจำเป็นที่จะต้องไปตรวจสุขภาพ  และยิ่งเป็นการตรวจประจำทุกปีทุกปีด้วยแล้ว  คงจะมีแต่เครื่องหมายคำถามอยู่เต็มไปหมดว่า...
“ทำไมต้องไป...”
“ทำไมต้องตรวจ...”
“ทำไมต้องรู้...”
“ยังแข็งแรงดี...จะไปหาหมอทำไม”
“นี่..ตั้งแต่เกิดมา  นอกจากเป็นหวัดแล้วก็ยังไม่เคยป่วยเป็นอะไร แล้วทำไมต้องไปตรวจ...”

“ฉันอยู่มาจนป่านนี้  ไม่เห็นเคยเป็นอะไร  เอาไว้ป่วยเมื่อไหร่ค่อยไปตรวจละกัน”จะเกิดอะไรขึ้นได้บ้าง...หากคุณมองข้ามการดูแลสุขภาพและการตรวจเช็คสุขภาพ
เมื่ออายุมากขึ้น  คุณอาจจะมีความเสี่ยงต่อการ...
-  เป็นโรคเรื้อรัง
-  มีภาวการณ์ด้านสุขภาพหลายๆ อาการเกิดขึ้นพร้อมๆ กัน  เช่น  ภาวะความดัน     โลหิตสูง, ปวดข้อ, ปวดกระดูก ฯลฯ  ทั้งนี้  โรคที่เกิดขึ้นนั้นมักจะมีสาเหตุมาจากการเสื่อมของอวัยวะ  และมักเกิดขึ้นพร้อมๆ กันหลายๆ โรค

เตรียมตัวก่อนไปตรวจสุขภาพ
การตรวจสุขภาพประจำปี  โดยทั่วไปแล้วจะต้องมีการเจาะเลือด  เพื่อนำไปวิเคราะห์การทำงานของ อวัยวะต่างๆ  ในร่างกาย  ซึ่งการวิเคราะห์บางอย่างมีความจำเป็นที่จะต้องให้ท่านงดน้ำและอาหารก่อนตรวจอย่างน้อย    8  ชั่วโมง  จึงจะได้ค่าที่ถูกต้อง  เพื่อนำไปแปรผลการวิเคราะห์  เช่น น้ำตาลในเลือด  ค่าปกติจะอยู่ในระดับ  80-100  mg%  ถ้าไม่ได้งดน้ำและอาหารมาก่อน  หรือรับประทานอาหารก่อนมาตรวจร่างกายก็จะทำให้ค่าของระดับน้ำตาลที่ตรวจได้นั้นสูงพอๆกับผู้ป่วยเบาหวาน  ทั้งๆ ที่ท่านไม่ได้เป็นเบาหวาน  นอกจากนี้ การตรวจพิเศษบางอย่าง  เช่น การเอ็กซเรย์กระเพาะอาหารและลำไส้เล็กส่วนต้น  ซึ่งจะต้องมีการกลืนแป้งแบเรี่ยมเข้าไป  หรือการเอ็กซเรย์ลำไส้ใหญ่ส่วนปลาย  ที่ต้องการใช้สวนแป้งแบเรี่ยมเข้าทางทวารหนัก  ถือเป็นการตรวจที่จำเป็นต้องให้ ผู้เข้ารับการตรวจงดน้ำและอาหาร  และต้องสวนอุจจาระทิ้งก่อนตรวจ  เพื่อจะให้ผลการเอ็กซเรย์ชัดเจน  และนำมาแปรผลวิเคราะห์ได้อย่างถูกต้องแม่นยำ
ฉะนั้น  วิธีที่ดีที่สุดสำหรับการเตรียมตัวไปตรวจสุขภาพประจำปีก็คือ  การสอบถามเจ้าหน้าที่พยาบาลถึงโปรแกรมการตรวจสุขภาพของคุณว่า  มีรายละเอียดอย่างไรและจะต้องเตรียมตัวอย่างไรบ้างสำหรับการไปตรวจ  ทั้งนี้เพื่อจะได้ไม่เสียเวลาและเพื่อให้ผลการตรวจเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด

russian porn xxx xvideos porn tube new porn latina teen anal cum bath video
Talk to our staff.
Loading...