ผ่าตัดถุงน้ำดีด้วยกล้อง

ผ่าตัดถุงน้ำดีด้วยกล้อง LC (Laparoscopic Cholecystectomy)

เหมาจ่ายราคา 85,000 บาท

โดยมีเงื่อนไขการใช้ดังนี้

  1. นอนโรงพยาบาล 2 วัน ห้อง Standard (ราคา 2,600 บาท/วัน)

      • ถ้านอนห้องแพงกว่า Standard จ่ายค่าห้องตามจำนวนที่เกิน รวมเข้าไปในราคา 85,000 บาท
      • ถ้านอนนานกว่า 2 วัน จ่ายค่าห้องตามจำนวนวันที่เกิน รวมเข้าไปในราคา 85,000 บาท
  2. ราคานี้รวมค่าห้องผ่าตัด  ค่าแพทย์ผ่าตัด  ค่าแพทย์ดมยา ค่าเยี่ยมไข้  ค่ายาที่ใช้ 2 วัน ค่าอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ใช้ในห้องผ่าตัด  ค่าตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ ค่าตรวจ EKG  ค่าเอกซเรย์ปอด และค่ายากลับบ้าน (ราคาไม่เกิน 1,000 บาท)
  3. ถ้ามีภาวะแทรกซ้อน ต้องจ่ายเพิ่มเติมจากราคา Package
  4. ถ้าต้องให้เลือด ต้องจ่ายค่าเลือดเพิ่มเติม
russian porn xxx xvideos porn tube new porn latina teen anal cum bath video
Talk to our staff.
Loading...