ผ่าตัดถุงน้ำดีด้วยกล้อง

ผ่าตัดถุงน้ำดีด้วยกล้อง LC (Laparoscopic Cholecystectomy)

เหมาจ่ายราคา 85,000 บาท

โดยมีเงื่อนไขการใช้ดังนี้

  1. นอนโรงพยาบาล 2 วัน ห้อง Standard (ราคา 2,600 บาท/วัน)

      • ถ้านอนห้องแพงกว่า Standard จ่ายค่าห้องตามจำนวนที่เกิน รวมเข้าไปในราคา 85,000 บาท
      • ถ้านอนนานกว่า 2 วัน จ่ายค่าห้องตามจำนวนวันที่เกิน รวมเข้าไปในราคา 85,000 บาท
  2. ราคานี้รวมค่าห้องผ่าตัด  ค่าแพทย์ผ่าตัด  ค่าแพทย์ดมยา ค่าเยี่ยมไข้  ค่ายาที่ใช้ 2 วัน ค่าอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ใช้ในห้องผ่าตัด  ค่าตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ ค่าตรวจ EKG  ค่าเอกซเรย์ปอด และค่ายากลับบ้าน (ราคาไม่เกิน 1,000 บาท)
  3. ถ้ามีภาวะแทรกซ้อน ต้องจ่ายเพิ่มเติมจากราคา Package
  4. ถ้าต้องให้เลือด ต้องจ่ายค่าเลือดเพิ่มเติม
Talk to our staff.
Loading...