มะเร็งปากมดลูก

มะเร็งปากมดลูก

ผู้หญิงที่มีเพศสัมพันธ์แล้วก็สามารถฉีดวัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูกได้
วัคซีนจะให้ประสิทธิภาพสูงสุดในกรณีที่ไม่เคยสัมผัสกับเชื้อมาก่อน หรือยังไม่เคยมีเพศสัมพันธ์ แต่ถึงแมใจมีเพศสัมพันธ์แล้วการฉีดวัคซีนก็ยังได้ประโยชน์อยู่ เพราะอาจจะยังไม่มีการติดเชื้อเลย สำหรับคนที่เคยติดเชื้อมาแล้วอาจจะมีภูมิคุ้มกันที่ร่างกายสร้างขึ้นตามธรรมชาติแต่ก็มักมีระดับต่ำไม่เพียงพอต่อการป้องกันโรค วัคซีนจึงยังให้การป้องกันได้อยู่ในกรณีของการติดเชื้อซ้ำๆ   ¤...แนะนำให้ปรึกษาแพทย์เพิ่มเติมเพื่อความเข้าใจที่ชัดเจนก่อนฉีดวัคซีน HPV... แล้วเราต้องตรวจหาเชื้อ HPV ก่อนรับวัคซีนหรือไม่?

ตามคำแนะนำเด็กและหญิงสาวอายุต่ำกว่า 26 ปี ซึ่งไม่เคยมีเพศสัมพันธ์มาก่อน สามารถรับการฉีดวัคซีนได้โดยไม่จำเป็นต้องตรวจหาการติดเชื้อ ส่วนหญิงสาวที่เคยมีเพศสัมพันธ์แล้ว ถ้ายังไม่เคยเข้ารับการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก แนะนำว่าให้ตรวจก่อน เพราะถ้าหากพบเชื้อ หรือมีความผิดปกติ ก็ต้องทำการรักษาให้หายแล้วจึงสามารถรับการฉีดวัคซีนได้ในภายหลัง

เมื่อคุณตัดสินใจให้ลูกรับวัคซีน วัคซีนนี้ต้องฉีดทั้งหมด 3 เข็ม ภายในระยะเวลา 6 เดือน ก่อนฉีดก็เพียงแค่ดูแลสุขภาพให้แข็งแรง พักผ่อนให้เพียงพอ แพทย์จะฉีดวัคซีนบริเวณกล้ามเนื้อต้นแขน ผลข้างเคียงนั้นพบน้อยมาก ส่วนใหญ่อาจปวดบวมแดงเล็กน้อยบริเวณที่ฉีด

คำแนะนำสำหรับการป้องกันมะเร็งปากมดลูก 
1. มีเพศสัมพันธ์อย่างปลอดภัย และหลีกเลี่ยงการมีเพศสัมพันธ์ครั้งแรกเมื่ออายุยังน้อย เพราะจะยิ่งเสี่ยงต่อการติดเชื้อ
2. ตรวจ"แปปสเมียร์"โดยเฉพาะผู้หญิงที่มีเพศสัมพันธ์แล้ว หรืออายุ 30 ปีขึ้นไปควรทำการตรวจอย่างน้อยปีละครั้ง
3. รับวัคซีนป้องกันการติดเชื้อ HPV ซึ่งจะช่วยลดโอกาสเสียงในการเป็นได้ถึง 70% 


  วันนี้ผู้หญิงรุ่นใหม่จึงมีทางเลือกในการป้องกันมะเร็งปากมดลูกมากกว่าเดิม

russian porn xxx xvideos porn tube new porn latina teen anal cum bath video
Talk to our staff.
Loading...