9 ข้อ กระบวนการกู้ภัยทีมหมูป่า

9 ข้อ กระบวนการกู้ภัยทีมหมูป่า

9 ข้อ กระบวนการ Rescue ทีมหมูป่า academy บทเรียนที่นำมาใช้กับองค์กร

ถ้าเราลองศึกษาทบทวนกระบวนการ Rescue ทีมหมูป่า academy จะพบกระบวนการคุณภาพ ที่ไม่ต่างจาก งานทุกๆงานที่เราทำอยู่เท่าไหร่ครับ

1. การนำ ชัดเจนมากๆ องค์ความรู้ของผู้นำ การคิดเชิงระบบ การมีเป้าหมาย ยุทธศาสตร์ต่างๆ หลายทาง เพื่อบรรลุเป้าหมายสำคัญ โดยการวางแผน ต้องดูบริบทของปัญหา เข้าใจ เข้าถึงปัญหา เข้าใจความเสี่ยง ประเด็นสำคัญของปัญหา

2. การแปลงแผนยุทธศาสตร์ หลายแผน เป็นaction plan โดยทีมที่รับผิดชอบ แต่ละแผน เป็นทีม สหสาขา

3. ทีมทุกทีม ทำงาน บูรณาการ เชื่อมงานกัน เพื่อผลลัพธ์ อย่างเดียวกัน เป้าหมายคือให้น้องๆ 13 คน ปลอดภัย กลับบ้าน ไปเรียนหนังสือ กลับสู่สังคมได้

4. มีการ กำกับ ดูแล ประเมิน การทำงาน สม่ำเสมอ รายงานผลลัพธ์ ในแต่ละงาน ตลอด รายวัน งานบางอย่างต้องmonitor รายชั่วโมง เพื่อดูผลลัพธ์

5. เอาผลลัพธ์มาประเมิน วางแผน ปรับปรุงแผน พัฒนาต่อ ให้ดียิ่งขึ้น

6. ในขณะทำงาน ก็เรียนรู้ด้วยกันเป็นทีม มีการเสริมพลัง ให้การดูแลแบบองค์รวม ทั้งกาย ใจ สังคม จิตวิญญาณ

7. สุดท้าย ก็ได้ผลลัพธ์อย่างที่ต้องการ ในเวลาค่อนข้างรวดเร็ว

8. แน่นอนว่า งานทุกงาน ที่ได้ทำไป มีทั้ง good practice และ โอกาสพัฒนา

9. สุดท้าย ทั้งผู้ให้ และผู้รับ และเรา คนไทย ประเทศไทย ก็มีความสุข ร่วมกันครั

 

นพ.เชวง ลิขสิทธ์
อายุรแพทย์
โรงพยาบาลอุบลรักษ์ ธนบุรี

russian porn xxx xvideos porn tube new porn latina teen anal cum bath video
Talk to our staff.
Loading...