สวนสวยเพื่อสุขภาพ

สวนสวยเพื่อสุขภาพ

บริการสถานที่เพื่อสุขภาพที่ดี สวนออกกำลังกายลอยฟ้าชั้น4 สนับสนุนและกระตุ้นให้มาใส่ใจสุขภาพของตนด้วยการออกกำลังกายประยุกต์ใช้สถานที่ให้เป็นประโยชน์สอดคล้องกับสภาพแวดล้อม

ปัจจุบันการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพได้เข้ามามีบทบาทสำคัญต่อวิถีชีวิตของคนไทยมากขึ้นทุกขณะ ทั้งนี้เป็นผลจากสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ ได้เข้ามาบั่นทอนกิจกรรมการใช้แรงกาย ตลอดจนการเคลื่อนไหวที่จำเป็นต้องใช้แรงกล้ามเนื้อในการประกอบภารกิจลงไป ซึ่งเป็นเหตุให้สุขภาพและประสิทธิภาพในการเคลื่อนไหวของร่างกายลดลง ส่งผลให้เกิดเสื่อมสภาพของร่างกายและจิตใจ ตลอดจนการก่อให้เกิดความบกพร่องในการสร้างภูมิต้านทานโรค ซึ่งส่วนใหญ่มีสาเหตุมาจากขาดการออกกำลังกาย

ด้วยเหตุนี้โรงพยาบาลอุบลรักษ์ ธนบุรี จึงได้จัดสวนสวยเพื่อสุขภาพเพื่อลูกค้า และเล็งเห็นความสำคัญของการออกกำลังกายว่ามีคุณค่าและมีประโยชน์ต่อสุขภาพเป็นอย่างยิ่ง  ดังนั้นการที่จะสนับสนุนและกระตุ้นให้มาใส่ใจสุขภาพของตนด้วยการออกกำลังกาย  โดยสามารถจัดหรือประยุกต์ใช้สถานที่ให้เป็นประโยชน์เพื่อการออกกำลังกายได้อย่างถูกต้องและสอดคล้องกับสภาพแวดล้อม

ออกกำลังกายมีประโยชน์อย่างไร

  1. เพิ่มการไหลเวียนของเลือด โดยเฉพาะกล้ามเนื้อหัวใจ
  2. ปรับระดับไขมันในเลือดให้ดีขึ้น โดยเพิ่ม HDL และลด LDL
  3. ปรับระดับน้ำตาลในเลือด ช่วยลดอัตราการเป็นเบาหวาน ลดความดันเลือดได้
  4. เพิ่มความแข็งแรง และความทานของเอ็นกล้ามเนื้อ กระดูก และข้อ
  5. ควบคุมน้ำหนัก และลดไขมันในร่างกาย
  6. ลดความเครียด วิตก กังวล และภาวะซึมเศร้า
  7. ช่วยระบบขับถ่ายดีขึ้น
  8. ลดอัตราการเจ็บป่วยและอัตราตายจากโรคหลอดเลือดหัวใจตีบตันหลอดเลือดในสมองตีบตัน ความดันโลหิตสูงอ้วน เบาหวาน กระดูกพรุน
  9. ช่วยทำให้หลับสบายขึ้น

 

russian porn xxx xvideos porn tube new porn latina teen anal cum bath video
Talk to our staff.
Loading...