อุบัติเหตุจากรถ อย่านิ่งนอนใจ พร้อมดูแลใส่ใจ

อุบัติเหตุจากรถ อย่านิ่งนอนใจ พร้อมดูแลใส่ใจ
ตรวจสอบสิทธิ์ประโยชน์ของผู้ใช้สิทธิ์ประกันชีวิต

ใช้สิทธิ์ พ.ร.บ. เบื้องต้น 15,000 บาท ไม่ต้องสำรองเงินจ่ายที่ โรงพยาบาลอุบลรักษ์ ธนบุรี คุณทราบไหมว่า  พ.ร.บ.  คืออะไรและมีความสำคัญอย่างไร

พ.ร.บ.      คือ พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ เป็นกฎหมายว่าด้วยการให้ความคุ้มครองผู้ประสบภัยจากการใช้รถ เพื่อบรรเทาผลร้ายหรือค่าเสียหายต่อชีวิต – ร่างกายของคน

ความคุ้มครองเบื้องต้นตาม พ.ร.บ.
ค่าเสียหายเบื้องต้น กรณีบาดเจ็บ เป็นค่ารักษาพยาบาล และค่าใช้จ่ายอันจำเป็นเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลตามความเป็นจริงไม่เกิน 15,000 บาท

รถที่ต้องทำ พ.ร.บ.  คือ   รถยนต์ รถจักรยานยนต์ รถสามล้อเครื่อง รถยนต์โดยสาร รถบรรทุก หัวรถลากจูง รถพ่วง รถพ่วง รถบดถนน รถอีแต๋น

ประกันชีวิต ดูแลใส่ใจดุจญาติสนิท 

  • ตรวจสอบสิทธิ์ประโยชน์การใช้สิทธิ์ประกันชีวิตของผู้ประกันตน
  • ให้คำแนะนำเรื่องการทำประกันชีวิต และประกันภัย
  • ดูแลการใช้สิทธิ์ของผู้เอาประกันเมื่อเข้ารับการรักษา

 

russian porn xxx xvideos porn tube new porn latina teen anal cum bath video
Talk to our staff.
Loading...