ตรวจสุขภาพตาสำหรับผู้ที่อายุ 40 ปี ขึ้นไป

โปรแกรมที่ 8: ตรวจสุขภาพตา (EYE Check Up program)เหมาะสำหรับผู้ที่อายุ 40 ปี ขึ้นไป หรือผู้ที่มีปัญหาสายตา

รายละเอียดการตรวจ:

  1. ตรวจวัดระดับการมองเห็น (Visual acuity)
  2. ตรวจสุขภาพตาโดยจักษุแพทย์ (Slit Lamp examination)
  3. ตรวจวัดสายตาสั้น ยาว เอียง (Auto Refaction)
  4. ตรวจวัดความดันลูกตาอัตโนมัติแบบไม่สัมผัส(APC : Automatic puff control)
  5. ตรวจจอประสาทตา และขั้วประสาทตาด้วยเครื่องถ่ายภาพ (Photofundus)

 8,454 total views,  2 views today

Talk to our staff.
Loading...