ตรวจสุขภาพ ประจำเดือนพฤษภาคม 2561

 4,045 total views

รู้ทัน…ป้องกันได้ ด้วยโปรแกรมตรวจสุขภาพชุด “เพชรฆาตเงียบ ที่คุณต้องเฝ้าระวัง”

โปรแกรมที่ 1  “ป้องกันภัยเงียบใกล้ตัว”

วัดความดันโลหิต ชีพจร และตรวจร่างกายโดยแพทย์ (PE)
เอกซเรย์ปอดเพื่อดูสภาพปอดและหัวใจ (CHEST X-RAY)
ตรวจระดับน้ำตาลในเลือด (FBS)
ตรวจดูความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด (CBC)
ตรวจปัสสาวะสมบูรณ์แบบ (UA)
ตรวจระดับไขมันในเลือด (Cholesterol)
ตรวจระดับไขมันสะสมในเลือด  (Triglyceride)
ตรวจไขมันความหนาแน่นสูง (HDL-Cholesterol)
ตรวจไขมันความหนาแน่นต่ำ (LDL-Cholesterol)
ตรวจการทำงานของไต (Creatinine)
ตรวจการทำงานของตับ (SGPT)
ตรวจการทำงานของตับ (SGOT)
ตรวจกรดยูริก (Uric acid)
ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจเพื่อทราบการทำงานของหัวใจ (EKG)
ตรวจอัลตร้าซาวด์ช่องท้องบน/ล่าง (U/S Whole Abdomen)

ราคาปกติ 4,350 บาท
ราคาโปรโมชั่น 3,400 บาท 

โปรแกรมที่ 2 “ตรวจหาภาวะธาลัสซีเมีย”

วัดความดันโลหิต ชีพจร และตรวจร่างกายโดยแพทย์ (PE)
ตรวจหมู่เลือด (ABO Group)
ตรวจหมู่เลือดพิเศษ  (Rh Group)
ตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด (CBC)
ตรวจโรคธาลัสซีเมีย  (Hemoglobin Typing)

ราคาปกติ 1,060 บาท
ราคาโปรโมชั่น 800 บาท

โปรแกรมที่ 1 + โปรแกรมที่ 2  “ตรวจคัดกรองภัยซ่อนเร้น”

ราคาปกติ 5,410 บาท
ราคาโปรโมชั่น 4,000 บาท

รายการตรวจราคาโปรโมชั่น ตั้งแต่ 1 – 31 พ.ค 2561

ตรวจสมรรถภาพปอด (Lung Function test)

ราคาปกติ 7,500 บาท
ราคาโปรโมชั่น 600 บาท

ตรวจหาภาวะโรคหลอดเลือดแดงอุดตัน (ABI)

ราคาปกติ 1,200 บาท
ราคาโปรโมชั่น 1,000  บาท

russian porn xxx xvideos porn tube new porn latina teen anal cum bath video
Talk to our staff.
Loading...