ตรวจสุขภาพ ประจำเดือนพฤษภาคม 2561

รู้ทัน…ป้องกันได้ ด้วยโปรแกรมตรวจสุขภาพชุด “เพชรฆาตเงียบ ที่คุณต้องเฝ้าระวัง”

โปรแกรมที่ 1  “ป้องกันภัยเงียบใกล้ตัว”

วัดความดันโลหิต ชีพจร และตรวจร่างกายโดยแพทย์ (PE)
เอกซเรย์ปอดเพื่อดูสภาพปอดและหัวใจ (CHEST X-RAY)
ตรวจระดับน้ำตาลในเลือด (FBS)
ตรวจดูความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด (CBC)
ตรวจปัสสาวะสมบูรณ์แบบ (UA)
ตรวจระดับไขมันในเลือด (Cholesterol)
ตรวจระดับไขมันสะสมในเลือด  (Triglyceride)
ตรวจไขมันความหนาแน่นสูง (HDL-Cholesterol)
ตรวจไขมันความหนาแน่นต่ำ (LDL-Cholesterol)
ตรวจการทำงานของไต (Creatinine)
ตรวจการทำงานของตับ (SGPT)
ตรวจการทำงานของตับ (SGOT)
ตรวจกรดยูริก (Uric acid)
ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจเพื่อทราบการทำงานของหัวใจ (EKG)
ตรวจอัลตร้าซาวด์ช่องท้องบน/ล่าง (U/S Whole Abdomen)

ราคาปกติ 4,350 บาท
ราคาโปรโมชั่น 3,400 บาท 

โปรแกรมที่ 2 “ตรวจหาภาวะธาลัสซีเมีย”

วัดความดันโลหิต ชีพจร และตรวจร่างกายโดยแพทย์ (PE)
ตรวจหมู่เลือด (ABO Group)
ตรวจหมู่เลือดพิเศษ  (Rh Group)
ตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด (CBC)
ตรวจโรคธาลัสซีเมีย  (Hemoglobin Typing)

ราคาปกติ 1,060 บาท
ราคาโปรโมชั่น 800 บาท

โปรแกรมที่ 1 + โปรแกรมที่ 2  “ตรวจคัดกรองภัยซ่อนเร้น”

ราคาปกติ 5,410 บาท
ราคาโปรโมชั่น 4,000 บาท

รายการตรวจราคาโปรโมชั่น ตั้งแต่ 1 – 31 พ.ค 2561

ตรวจสมรรถภาพปอด (Lung Function test)

ราคาปกติ 7,500 บาท
ราคาโปรโมชั่น 600 บาท

ตรวจหาภาวะโรคหลอดเลือดแดงอุดตัน (ABI)

ราคาปกติ 1,200 บาท
ราคาโปรโมชั่น 1,000  บาท

 3,978 total views,  1 views today

russian porn xxx xvideos porn tube new porn latina teen anal cum bath video
Talk to our staff.
Loading...