พ.อ.จักรพงศ์ เยี่ยมชมโรงพยาบาลอุบลรักษ์ ธนบุรี

พันเอกจักรพงศ์ เยี่ยมชมโรงพยาบาลอุบลรักษ์ ธนบุรี

เนื่องจาก โรงพยาบาลอุบลรักษ์ ธนบุรี มีโอกาสได้ดูแลนายทหารระดับสูงประเทศกัมพูชาอยู่บ่อยครั้ง ซึ่งทางกองทัพถือว่ามีความสำคัญยิ่ง เป็นอาคันตุกะด้านการทหาร พ.อ.จักรพงศ์ จันทร์สุทธิประภา ผบ.ฉก.1 ผบ.กรทหารราบที่6 จึงถือโอกาสเข้าเยี่ยมชมโรงพยาบาล โดยมี นพ.สุรชัย สุพันธมาตย์ ผู้อำนวยกสรโรงพยาบาลเป็นผู้รับรองในครั้งนี้ และมี พญ.วิภาดา เชาวกุล ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารนำเยี่ยมชมห้องพักผู้ป่วยใน

Talk to our staff.
Loading...