พ.อ.จักรพงศ์ เยี่ยมชมโรงพยาบาลอุบลรักษ์ ธนบุรี

พันเอกจักรพงศ์ เยี่ยมชมโรงพยาบาลอุบลรักษ์ ธนบุรี

เนื่องจาก โรงพยาบาลอุบลรักษ์ ธนบุรี มีโอกาสได้ดูแลนายทหารระดับสูงประเทศกัมพูชาอยู่บ่อยครั้ง ซึ่งทางกองทัพถือว่ามีความสำคัญยิ่ง เป็นอาคันตุกะด้านการทหาร พ.อ.จักรพงศ์ จันทร์สุทธิประภา ผบ.ฉก.1 ผบ.กรทหารราบที่6 จึงถือโอกาสเข้าเยี่ยมชมโรงพยาบาล โดยมี นพ.สุรชัย สุพันธมาตย์ ผู้อำนวยกสรโรงพยาบาลเป็นผู้รับรองในครั้งนี้ และมี พญ.วิภาดา เชาวกุล ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารนำเยี่ยมชมห้องพักผู้ป่วยใน

russian porn xxx xvideos porn tube new porn latina teen anal cum bath video
Talk to our staff.
Loading...