ตรวจสุขภาพ ประจำเดือนธันวาคม 2561

 1,439 total views

โปรแกรมตรวจสุขภาพ
ประจำเดือน ธันวาคม

เรารักพ่อ

พ่อสุขภาพดี ลูกสบายใจ

ด้วยโปรแกรมตรวจสุขภาพชุด เรารักพ่อ

 โปรแกรมที่ 1 ชุดมาตรฐาน ปกติ 4,480 บาท โปรโมชั่น 3,500 บาท

 โปรแกรมที่ 2 คุณพ่อ…สุขสดใส  ปกติ 5,040 บาท โปรโมชั่น 3,900 บาท

 โปรแกรมที่ 3 คุณพ่อ…ในดวงใจ ปกติ 6,280 บาท โปรโมชั่น 4,700 บาท

พิเศษ!!!

รายการตรวจราคาโปรโมชั่น

ตรวจวัดความหนาแน่นมวลกระดูก 1 Part  (B.M.D : Spine)    ราคาปกติ 1,400 บาท  โปรโมชั่น 1,200 บาท

ตรวจวัดความหนาแน่นมวลกระดูก 2 Part  (B.M.D :Hip & Spine)    ราคาปกติ 2,800 บาท  โปรโมชั่น 2,200 บาท

เงื่อนไขในการใช้โปรแกรมการตรวจสุขภาพ

  1. ราคาดังกล่าวรวมค่าแพทย์
  2. ราคาต่อบุคคลเป็นบาท
  3. ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
  4. ราคานี้ใช้ได้ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2561

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม  โทร. 045-429100 ศูนย์ตรวจสุขภาพ ต่อ 1426-7
46/4 ถ.บูรพาใน ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000 

Ubonrak Thonburi Hospital   @ubonrak

russian porn xxx xvideos porn tube new porn latina teen anal cum bath video
Talk to our staff.
Loading...