จัดโครงการมอบจักรยาน100 คัน

รพ.อุบลรักษ์ ธนบุรี จัดโครงการมอบจักรยาน100 คัน

รพ.อุบลรักษ์ ธนบุรี จัดโครงการมอบจักรยาน100 คัน โดยร้อยรวมใจสมทบทุนทรัพย์จากคณะผู้บริหาร แพทย์ และพนักงานทุกคนเพื่อซื้อจักรยานให้น้องๆโรงเรียนห่างไกลทุรกันดาร ในสังกัดกองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 22 สำนักงานตำรวจแห่งชาติจำนวนทั้งหมด 100 คัน เพื่อมอบให้น้องๆจำนวน 5 โรงเรียน ดังนี้

1.ศกร.ตชด.ป่าหญ้าคา ต.โนนค้อ อ.สิรินธร จ.อุบลราชธานี
2. ศกร.ตชด.บ้านภูดานกอย ต.คำโพน อ.ปทุมราชวงศา จ.อำนาจเจริญ
3.ศกร.ตชด.บ้านหนองบัวพัฒนา ต.โคมประดิษฐ์ อ.น้ำยืน จ.อุบลราชธานี
4.ศกร.ตชด.AIA ประเทศไทย บ้านป๋าฮี ต.หนองผือ อ.เขมราฐ จ.อุบลราชธานี
5.ศกร.ตชด. AIA ประเทศไทย บ้านตาหวาน ต.แก้งเค็ง อ.กุดข้าวปุ้น จ.อุบลราชธานี

โดยมี พญ.วิภาดา เชาวกุล ผู้อำนวยฝ่ายบริหารและคณะตัวแทนพนักงานโรงพยาบาลอุบลรักษ์ ธนบุรี มอบจักรยาน และเตียงผู้ป่วยประจำห้องพยาบาลโรงเรียน และศูนย์แพทย์ ตชด.ที่ 22 ในวันศุกร์ ที่ 11 ตุลาคม 2562 โดยมีครูใหญ่ และตัวแทนนักเรียนมารับมอบ ณ. ห้องประชุมกองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 22 จังหวัดอุบลราชธานี

russian porn xxx xvideos porn tube new porn latina teen anal cum bath video
Talk to our staff.
Loading...