การตรวจหัวใจด้วยเครื่อง Echocardiogram

การตรวจหัวใจด้วยเครื่อง Echocardiogram

Echocardiogram การตรวจหัวใจด้วยคลื่นเสียงสะท้อนความถี่สูง

  • เพื่อดูการบีบตัวกล้ามเนื้อหัวใจ
  • เพื่อประเมินภาวะตีบของหลอดเลือดหัวใจ
  • เพื่อดูขนาดของหัวใจ กล้ามเนื้อหัวใจ ลิ้นหัวใจ หลอดเลือดหัวใจ
  • เพื่อตรวจหาความผิดปกติของหัวใจ

 

 

russian porn xxx xvideos porn tube new porn latina teen anal cum bath video
Talk to our staff.
Loading...