นพ.สุรชัย สุพันธมาตย์ รับรางวัลผู้บริหารระดับสูง

รางวัลผู้บริหารระดับสูง
เชิงบูรณาการทางการแพทย์ดีเด่น บสพ.รุ่น2 ปี 2561

นพ.สุรชัย  สุพันธมาตย์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอุบลรักษ์ ธนบุรี ได้รับรางวัล ผู้บริหารระดับสูง เชิงบูรณาการทางการแพทย์ดีเด่น บสพ.รุ่น2 ปี 2561 วิทยาลัยแพทย์ศาสตร์ นานาชาติจุฬาภรณ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และเหรียญรางวัลกลุ่มดีเด่นประเภท วิชาการยอดเยี่ยมจากงานวิจัยของกลุ่มเรื่อง SMART LIFE @ HOME

Certificate is hereby granted to Dr. SURACHAI SUPATHAMART director of Ubonrak Thonburi Hospital for successfully completing reguirements of the Executive integrated Medical management program(EMMP) Chulabhern International college of medicine Thammasat Iniverity November 27 2018

russian porn xxx xvideos porn tube new porn latina teen anal cum bath video
Talk to our staff.
Loading...