ตรวจสุขภาพ ประจำเดือน ธันวาคม

โปรแกรมตรวจสุขภาพ ประจำเดือน ธันวาคม

โปรแกรมตรวจสุขภาพชุด เรารักพ่อคุณพ่อสุขภาพดี คุณลูกสบายใจ

 โปรแกรมที่ 1 ชุดมาตรฐาน ราคาโปรโมชั่น  3,500 บาท

 โปรแกรมที่ 2 คุณพ่อ...สุขสดใส ราคาโปรโมชั่น  3,900 บาท

 โปรแกรมที่ 3 คุณพ่อ...ในดวงใจ ราคาโปรโมชั่น  4,700 บาท

พิเศษ!!! รายการตรวจราคาโปรโมชั่น

ตรวจวัดความหนาแน่นมวลกระดูก 1 Part  (B.M.D : Spine)   ราคาโปรโมชั่น    1,200 บาท

ตรวจวัดความหนาแน่นมวลกระดูก 2 Part  (B.M.D : Hip & Spine)   ราคาโปรโมชั่น    2,200 บาท

เงื่อนไขในการใช้โปรแกรมการตรวจสุขภาพ

  1. ราคาดังกล่าวรวมค่าแพทย์
  2. ราคาต่อบุคคลเป็นบาท
  3. ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
  4. ราคานี้ใช้ได้ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2562

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 045-429100 ศูนย์ตรวจสุขภาพ ต่อ 1426-7
46/4 ถ.บูรพาใน ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000
FACEBOOK: Ubonrak Thonburi Hospital
LINE@
ubonrak

เพิ่มเพื่อน

@ubonrak

russian porn xxx xvideos porn tube new porn latina teen anal cum bath video
Talk to our staff.
Loading...