ตรวจสุขภาพ ประจำเดือนมกราคม 2562

 1,486 total views

โปรแกรมตรวจสุขภาพ มกราคม 2562
สุขภาพดี…ปีใหม่

มีความสุข สุขภาพดี ต้อนรับปีใหม่ ด้วยโปรแกรมตรวจสุขภาพชุด สุขภาพดี…ปีใหม่

โปรแกรมที่ 1 : สุขภาพดี ปีใหม่ 4,220 บาท โปรโมชั่น 3,300 บาท
โปรแกรมที่ 2 : สุขภาพตับดี รับปีใหม่ ปกติ 5,880 บาท โปรโมชั่น 4,400 บาท
โปรแกรมที่ 3 : ปีใหม่…ห่างไกลมะเร็ง (ชาย) ปกติ 6,020 บาท โปรโมชั่น 4,500 บาท
โปรแกรมที่ 4 : ปีใหม่…ห่างไกลมะเร็ง (หญิง) ปกติ 5,970 บาท โปรโมชั่น 4,500 บาท

พิเศษ!!! รายการตรวจราคาโปรโมชั่น

วัคซีนป้องกันไวรัสตับอักเสบ บี เหมาจ่าย 3 เข็ม (H-B Vac : Adult)
ราคาปกติ 2,730 บาท  โปรโมชั่น 2,000 บาท

ตรวจวัดความหนาแน่นมวลกระดูก 1 Part (B.M.D : Spine)
ราคาปกติ 1,400 บาท  โปรโมชั่น 1,000 บา

ตรวจหามะเร็งเต้านม (Digital Mammogram)
ราคาปกติ  3,000 บาท  โปรโมชั่น 2,500 บาท

ตรวจมะเร็งปากมดลูกหาเชื้อ HPV (Thin Prep Test+HPV)
ราคาปกติ  2,400 บาท  โปรโมชั่น 2,000 บาท

เงื่อนไขในการใช้โปรแกรมการตรวจสุขภาพ

  1. ราคาดังกล่าวรวมค่าแพทย์
  2. ราคาต่อบุคคลเป็นบาท
  3. ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
  4. ราคานี้ใช้ได้ถึงวันที่ 1-31  มกราคม 2562

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 045-429100 ศูนย์ตรวจสุขภาพ ต่อ 1426-7
46/4 ถ.บูรพาใน ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000
FACEBOOK: Ubonrak Thonburi Hospital
LINE ID : @
ubonrak แอดเพื่อนเติม @ ข้างหน้าด้วยค่ะ

russian porn xxx xvideos porn tube new porn latina teen anal cum bath video
Talk to our staff.
Loading...