ตรวจสุขภาพ ประจำเดือนกรกฎาคม 2562

 820 total views

โปรแกรมตรวจสุขภาพ ประจำเดือน กรกฎาคม 

ตรวจคัดกรองมะเร็ง

โปรแกรมตรวจสุขภาพชุด ตรวจคัดกรองมะเร็ง

 โปรแกรมที่ 1

Standard CANCER ราคาโปรโมชั่น  4,300 บาท

 โปรแกรมที่ 2

Male CANCER ราคาโปรโมชั่น  5,400 บาท

 โปรแกรมที่ 3

Lady CANCER ราคาโปรโมชั่น 8,100 บาท

 

เงื่อนไขในการใช้โปรแกรมการตรวจสุขภาพ

  1. ราคาดังกล่าวรวมค่าแพทย์
  2. ราคาต่อบุคคลเป็นบาท
  3. ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
  4. ราคานี้ใช้ได้ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2562

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 045-429100 ศูนย์ตรวจสุขภาพ ต่อ 1426-7
46/4 ถ.บูรพาใน ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000
FACEBOOK: Ubonrak Thonburi Hospital
LINE@
ubonrak

เพิ่มเพื่อน
@ubonrak

russian porn xxx xvideos porn tube new porn latina teen anal cum bath video
Talk to our staff.
Loading...