ตรวจสุขภาพ ประจำเดือน ตุลาคม

โปรแกรมตรวจสุขภาพ ประจำเดือน ตุลาคม

สุขภาพดี...วันผู้สูงอายุสากล
ใส่ใจ ห่วงใยสุขภาพ ผู้สูงวัย ด้วยโปรแกรมตรวจสุขภาพชุด

 โปรแกรมที่ 1 ชุดมาตรฐาน ราคาโปรโมชั่น  3,400 บาท

 โปรแกรมที่ 2 ชุดตรวจหาสารบ่งชี้มะเร็ง (ชาย) ราคาโปรโมชั่น  4,600 บาท

 โปรแกรมที่ 3 ชุดตรวจหาสารบ่งชี้มะเร็ง (หญิง) ราคาโปรโมชั่น  4,600 บาท

 

พิเศษ!!! รายการตรวจราคาโปรโมชั่น

ตรวจหามะเร็งปากมดลูก (Thin Prep Pap  Test)  ราคาโปรโมชั่น    1,000 บาท

ตรวจหามะเร็งปากมดลูก (Thin Prep Pap  Test+HPV)  ราคาโปรโมชั่น    2,000 บาท

ตรวจมะเร็งเต้านม (Digital Mammogram)    ราคาโปรโมชั่น    2,500 บาท

เงื่อนไขในการใช้โปรแกรมการตรวจสุขภาพ

  1. ราคาดังกล่าวรวมค่าแพทย์
  2. ราคาต่อบุคคลเป็นบาท
  3. ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
  4. ราคานี้ใช้ได้ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2562

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 045-429100 ศูนย์ตรวจสุขภาพ ต่อ 1426-7
46/4 ถ.บูรพาใน ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000
FACEBOOK: Ubonrak Thonburi Hospital
LINE@
ubonrak

เพิ่มเพื่อน

@ubonrak

russian porn xxx xvideos porn tube new porn latina teen anal cum bath video
Talk to our staff.
Loading...