ตรวจสุขภาพสำหรับผู้มีอายุ 55+

 9,295 total views

โปรแกรมที่ 7: ตรวจสุขภาพประจำปี สำหรับผู้ที่มีอายุ 55 ปีขึ้นไป

*ควรงดน้ำงดอาหารอย่างน้อย 6-8 ชั่วโมง ก่อนการตรวจเลือด*

รายละเอียดการตรวจ:

 1. ตรวจร่างกายโดยแพทย์ (PE)
 2. ตรวจเอกซเรย์ปอด (Chest X-ray)
 3. ตรวจปัสสาวะ (U/A)
  – ดูสี ความขุ่น โปรตีน น้ำตาล
  – เม็ดเลือดขาว เม็ดเลือดแดงในปัสสาวะ
 4. ตรวจความสมบูรณ์ของเลือด (CBC-Complete Blood Count)
  – ดูความเข้มข้นของเลือด
  – ลักษณะ/จำนวนของเม็ดเลือดขาว
  – ลักษณะของเม็ดเลือดแดง
 5. ตรวจเบาหวาน (FBS)
 6. ตรวจระดับไขมัน (Lipid profile : Cholesterol, Triglyceride, HDL, LDL)
 7. ตรวจการทำงานของตับ (SGPT, SGOT, Alkaline phosphatase)
 8. ตรวจการทำงานของไต (BUN, Creatinine)
 9. ตรวจระดับกรดยูริคในเลือด (Uric acid)
 10. ตรวจหาสารบ่งชี้มะเร็ง
  – มะเร็งตับ (AFP)
  – มะเร็งลำไส้ (CEA)
 11. ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ (EKG)
 12. ตรวจอัลตร้าซาวด์ช่องท้องทั้งหมด (U/S WHOLE ABDOMEN)
 13. ตรวจวัดความหนาแน่นมวลกระดูก (BMD : 2 part ; Hip & Spin)

ราคาค่าบริการทั้งหมด 7,200 บาท

russian porn xxx xvideos porn tube new porn latina teen anal cum bath video
Talk to our staff.
Loading...