ตรวจสุขภาพ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2562

 817 total views

โปรแกรมตรวจสุขภาพ ประจำเดือน กุมภาพันธ์

อุบลรักษ์..รักคุณ

โปรแกรมที่ 1 รักคุณ…ด้วยหัวใจ

ปกติ 4,780 บาท โปรโมชั่น 3,700 บาท

สิทธิพิเศษ  ตรวจสุขภาพเป็นคู่

ปกติ 9,560 บาท โปรโมชั่น 7,200 บาท

 

โปรแกรมที่ 2 ห่วงใยคุณ…ดุจญาติสนิท

(ชาย)  ปกติ 6,020 บาท โปรโมชั่น 4,500 บาท

(หญิง) ปกติ 5,970 บาท โปรโมชั่น 4,500 บาท

สิทธิพิเศษ    ตรวจสุขภาพ

คู่ชาย+หญิง ปกติ 11,990 บาท โปรโมชั่น 8,800 บาท

คู่ชาย+ชาย ปกติ 12,040 บาท โปรโมชั่น 8,800 บาท

คู่หญิง+หญิง ปกติ 11,940 บาท โปรโมชั่น 8,800 บาท

เงื่อนไขในการใช้โปรแกรมการตรวจสุขภาพ

  1. ราคาดังกล่าวรวมค่าแพทย์
  2. ราคาต่อบุคคลเป็นบาท
  3. ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
  4. ราคานี้ใช้ได้ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 045-429100 ศูนย์ตรวจสุขภาพ ต่อ 1426-7
46/4 ถ.บูรพาใน ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000
FACEBOOK: Ubonrak Thonburi Hospital
LINE@
ubonrak

เพิ่มเพื่อน
@ubonrak

russian porn xxx xvideos porn tube new porn latina teen anal cum bath video
Talk to our staff.
Loading...