ตรวจสุขภาพ ประจำเดือนกรกฎาคม 2561

 1,553 total views

โปรแกรมตรวจสุขภาพ ประจำเดือน กรกฎาคม 2561

“เรารักตับ”

“มะเร็งตับ” มฤตยูเงียบที่ควรเฝ้าระวัง โปรแกรมตรวจสุขภาพชุด “เรารักตับ”
โปรแกรมที่ 1:
ตรวจมาตรฐาน ปกติ 5,480 บาท โปรโมชั่น 4,200 บาท
โปรแกรมที่ 2: ตรวจหาสารบ่งชี้มะเร็ง ปกติ 5,980 บาท โปรโมชั่น 4,500 บาท
โปรแกรมที่ 3: ตรวจไวรัสตับอักเสบ ปกติ 7,000 บาท โปรโมชั่น 5,200 บาท

เงื่อนไขในการใช้โปรแกรมการตรวจสุขภาพ

1. ราคาดังกล่าวรวมค่าแพทย์
2. ราคาต่อบุคคลเป็นบาท
3. ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
4. ราคานี้ใช้ได้ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2561

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
โทร. 045-429100 ศูนย์ตรวจสุขภาพ ต่อ 1426 , 1427
46/4 ถ.บูรพาใน ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000
https://www.facebook.com/Ubonrak-Thonburi-Hospital/

Line@@ubonrak
Line@@ubonrak
russian porn xxx xvideos porn tube new porn latina teen anal cum bath video
Talk to our staff.
Loading...