ตรวจสุขภาพ ประจำเดือนมีนาคม 2562

 1,074 total views

โปรแกรมตรวจสุขภาพประจำเดือน มีนาคม

หญิงยุคใหม่…ใส่ใจสุขภาพ

ผู้หญิง ยุค 4.0 สุขภาพดี มีความสุข

ด้วยโปรแกรมตรวจสุขภาพชุด หญิงยุคใหม่…ใส่ใจสุขภาพ

 โปรแกรมที่ 1 Classic ปกติ 4,220 บาท โปรโมชั่น 3,300 บาท

 โปรแกรมที่ 2 Silver ปกติ 4,780 บาท โปรโมชั่น 3,700 บาท

 โปรแกรมที่ 3 Gold ปกติ 6,100 บาท โปรโมชั่น 4,600 บาท

พิเศษ!!!

รายการตรวจราคาโปรโมชั่น

ตรวจหามะเร็งปากมดลูก (Thin Prep Pap Test)     ราคาปกติ  1,200 บาท  โปรโมชั่น 1,000 บาท

ตรวจมะเร็งปากมดลูกหาเชื้อ HPV (Thin Prep Test+HPV)    ราคาปกติ  2,400 บาท  โปรโมชั่น 2,000 บาท

เงื่อนไขในการใช้โปรแกรมการตรวจสุขภาพ

  1. ราคาดังกล่าวรวมค่าแพทย์
  2. ราคาต่อบุคคลเป็นบาท
  3. ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
  4. ราคานี้ใช้ได้ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2562

 

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 045-429100 ศูนย์ตรวจสุขภาพ ต่อ 1426-7
46/4 ถ.บูรพาใน ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000
FACEBOOK: Ubonrak Thonburi Hospital
LINE@
ubonrak

เพิ่มเพื่อน
@ubonrak

russian porn xxx xvideos porn tube new porn latina teen anal cum bath video
Talk to our staff.
Loading...