ตรวจสุขภาพ ประจำเดือนสิงหาคม 2561

 2,819 total views

โปรแกรมตรวจสุขภาพ ประจำเดือน สิงหาคม

เรารักแม่

สายใยแห่งรัก ความผูกพัน อยากให้คุณแม่มีสุขดีภาพ
ด้วยโปรแกรมตรวจสุขภาพชุด เรารักแม่

 โปรแกรมที่ 1 คุณแม่สุขภาพดี ปกติ 4,350 บาท โปรโมชั่น 3,400 บาท

 โปรแกรมที่ 2 เติมรักให้คุณแม่ ปกติ 5,350 บาท โปรโมชั่น 4,100 บาท

 โปรแกรมที่ 3 คุณแม่ในดวงใจ ปกติ 5,350 บาท โปรโมชั่น 4,400 บาท

พิเศษ!!!

รายการตรวจราคาโปรโมชั่นสำหรับ วันแม่

  1. ตรวจและวิเคราะห์สมรรถภาพหลอดเลือดแดง (ABI&CZVI) ราคาปกติ 1,200 บาท โปรโมชั่น 1,000 บาท
  2. ตรวจวัดความหนาแน่นมวลกระดูก (BMD 2 part : Hip&Spine) ราคาปกติ 2,800 บาท โปรโมชั่น 2,400 บาท
  3. วัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ 4 สายพันธุ์ (Influeza 2018-2019 : Southern) ราคาปกติ 937 บาท โปรโมชั่น 690 บาท

เงื่อนไขในการใช้โปรแกรมการตรวจสุขภาพ

  1. ราคาดังกล่าวรวมค่าแพทย์
  2. ราคาต่อบุคคลเป็นบาท
  3. ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
  4. ราคานี้ใช้ได้ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2561

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่โรงพยาบาลอุบลรักษ์ ธนบุรี
โทร. 045-429100 ศูนย์ตรวจสุขภาพ ต่อ  1426 – 7
46/4 ถ.บูรพาใน ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000
facebook : Ubonrak Thonburi Hospital    LineID: @ubonrak

russian porn xxx xvideos porn tube new porn latina teen anal cum bath video
Talk to our staff.
Loading...