ตรวจสุขภาพ ประจำเดือนกันยายน 2561

 1,502 total views

โปรแกรมตรวจสุขภาพ ประจำเดือน กันยายน
เราห่วงใย…หัวใจคุณ

ดูแลทุกจังหวะหัวใจ ของคนที่คุณรักด้วยโปรแกรมตรวจสุขภาพชุด เราห่วงใย…หัวใจคุณ

โปรแกรมที่ 1 ชุดมาตรฐาน ปกติ 4,220 บาท โปรโมชั่น 3,300 บาท

โปรแกรมที่ 2 เราห่วงใย…หัวใจคุณ ปกติ 5,420 บาท โปรโมชั่น 4,300 บาท

พิเศษ!!!

รายการตรวจราคาโปรโมชั่น

  1. ตรวจสมรรถภาพหัวใจ ด้วยการวิ่งสายพาน (EST) ปกติ 2,500 บาท  โปรโมชั่น 2,200 บาท
  2. ตรวจหัวใจด้วยคลื่นเสียง สะท้อนความถี่สูง (Echocardiogram) ปกติ 3,000 บาท  โปรโมชั่น 2,600 บาท

เงื่อนไขในการใช้โปรแกรมการตรวจสุขภาพ

  1. ราคาดังกล่าวรวมค่าแพทย์
  2. ราคาต่อบุคคลเป็นบาท
  3. ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
  4. ราคานี้ใช้ได้ถึงวันที่ 30 กันยายน 2561
russian porn xxx xvideos porn tube new porn latina teen anal cum bath video
Talk to our staff.
Loading...