ตรวจสุขภาพ ประจำเดือนมิถุนายน 2561

 1,406 total views

ไตเสื่อมรู้ได้ ด้วยโปรแกรมตรวจสุขภาพชุด”เรารักไต” ราคาเริ่มต้นที่ 3,400 บาท

โปรแกรมที่ 1 ตรวจคัดกรองโรคไต ปกติ 4,350บาท โปรโมชั่น 3,400 บาท
โปรแกรมที่ 2 ตรวจคัดกรองนิ่วไตและโรคไต ปกติ 4,750 บาท โปรโมชั่น 3,600 บาท
โปรแกรมที่ 3 ตรวจคัดกรองโรคไตและเบาหวาน ปกติ 5,190 บาท โปรโมชั่น 3,990 บาท
โปรแกรมที่ 4 ประเมินและติดตามและโรคไต ปกติ 5,390 บาท โปรโมชั่น 4,100 บาท
โปรแกรมที่ 5 ตรวจคัดกรองนิ่วไตและประเมินติดตามโรคไต ปกติ 5,790 บาท โปรโมชั่น 4,300 บาท

เงื่อนไขในการใช้โปรแกรมการตรวจสุขภาพ

  1. ราคาดังกล่าวรวมค่าแพทย์
  2. ราคาต่อบุคคลเป็นบาท
  3. ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
  4. ราคานี้ใช้ได้ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2561

ตั้งแต่วันที่ 1-30 มิถุนายน 2561
หมายเหตุ : ตรวจอัลตร้าซาวด์ท้องบน/ล่าง(U/S Whole Abdomen) เน้นตรวจไต,ท่อไต,กระเพาะปัสสวะ และขนาดของไต

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม 

โรงพยาบาลอุบลรักษ์ ธนบุรี
46/4 ถ.บูรพาใน ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000

โทร. 045-429100 ศูนย์ตรวจสุขภาพ ต่อ 1426-7

Facebook :Ubonrak Thonburi Hospital
LineID:@ubonrak
บริการด้วยหัวใจ ดูแลใส่ใจดุจญาติสนิท

russian porn xxx xvideos porn tube new porn latina teen anal cum bath video
Talk to our staff.
Loading...