ตรวจสุขภาพ ประจำเดือนตุลาคม 2561

 929 total views

โปรแกรมตรวจสุขภาพ ประจำเดือน ตุลาคม

สุขภาพดี…วันผู้สูงอายุสากล

ใส่ใจ ห่วงใยสุขภาพ ผู้สูงวัย

ด้วยโปรแกรมตรวจสุขภาพชุด “สุขภาพดี…วันผู้สูงอายุสากล”

โปรแกรมที่ 1 ชุดมาตรฐาน ปกติ 4,350 บาท โปรโมชั่น 3,400 บาท

โปรแกรมที่ 2 ชุดตรวจหาสารบ่งชี้มะเร็ง (ชาย)  ปกติ 6,150 บาท โปรโมชั่น 4,600 บาท

โปรแกรมที่ 3 ชุดตรวจหาสารบ่งชี้มะเร็ง (ชาย)  ปกติ 6,100 บาท โปรโมชั่น 4,600 บาท

พิเศษ!!!

รายการตรวจราคาโปรโมชั่น

  1. ตรวจหามะเร็งปากมดลูก (Thin Prep Test) รอผล ตรวจ 7 วัน   ราคาปกติ 1,200 บาท  โปรโมชั่น 1,000 บาท
  2. ตรวจหามะเร็งปากมดลูก (Thin Prep Test) รอผล ตรวจ 14 วัน   ราคาปกติ  2,400 บาท  โปรโมชั่น 2,000 บาท
  3. ตรวจมะเร็งเต้านม (Digital Mammogram)   ราคาปกติ  3,000 บาท  โปรโมชั่น 2,500 บาท

เงื่อนไขในการใช้โปรแกรมการตรวจสุขภาพ

  1. ราคาดังกล่าวรวมค่าแพทย์
  2. ราคาต่อบุคคลเป็นบาท
  3. ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
  4. ราคานี้ใช้ได้ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2561

 ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 045-429100 ศูนย์ตรวจสุขภาพ ต่อ 1426-7
46/4 ถ.บูรพาใน ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000
facebook : Ubonrak Thonburi Hospital       Line@ubonrak

 

russian porn xxx xvideos porn tube new porn latina teen anal cum bath video
Talk to our staff.
Loading...