ตรวจสมรรถภาพหัวใจด้วยการออกกำลังกาย

ตรวจสมรรถภาพหัวใจด้วยการออกกำลังกาย

หัวใจสำคัญแค่ไหน
(Exercise Stress Test)

หัวใจเป็นอวัยวะที่สำคัญที่คุณต้องดูแลเป็นอย่างดี การทดสอบสมรรถภาพหัวใจขณะออกกำลังกาย เพื่อวินิจฉัยโรคและประเมินความรุนแรงของดรคหลอดเลือดหัวใจตีบ และผู้มีปัจจัยเสี่ยง เช่น ผู้ที่มีระดับไขมันในเลือดสูง หลอดเลือดอุดตัน โรคบางอย่างส่งผลให้การทำงานของหัวใจเต้นผิดปกติ ผลจากการรบกวนของสาเหตุต่างๆเหล่านี้ทำให้หัวใจเต้นผิดจังหวะไป ระบบเลือดไหวเวียนในร่างกายแปรปรวน ควรทดสอบสมรรถภาพหัวใจเพื่อค้นหาความผิดปกติของหัวใจตั้งแต่เริ่มมีอาการดังกล่าว

 การตรวจหัวใจโดยการวิ่งสายพาน(EST)
ทำไมจึงต้องตรวจสมรรถภาพหัวใจ ด้วยการเดินสายพาน ในคนที่มีโรคหลอดเลือดหัวใจตีบ นั้นอาจไม่มีอาการขณะพักหรือขณะอยู่เฉยๆ รวมทั้ง คลื่นไฟฟ้าหัวใจ ก็อยู่ในเกณฑ์ปกติ เนื่องจากภาวะปกตินั้นเลือดสามารถไหลผ่านหลอดเลือดที่ตีบ ไปเลี้ยงหัวใจกลก้ามเนื้อหัวใจได้อย่างพอเพียง เมื่อคนเราออกกำลังกายจะด้วยการเดินหรืออะไรก็ตาม กล้ามเนื้อหัวใจจะต้องการเลือดหล่อเลี้ยงมากขึ้น บริเวณที่เส้นเลือดตีบจะไม่สามารถขยายตัวส่งเลือดไปเลี้ยงกล้ามเนื้อหัวใจได้เพียงพอ จึงทำให้เกิดอาการของกล้มเนื้อหัวใจขาดเลือดขึ้น ได้แก่ อาการเจ็บแน่นหน้าอก เหนื่อยมากกว่าปกติที่ควร รวมทั้งมีการเปลี่ยนแปลงของคลื่นไฟฟ้าหัวใจ

russian porn xxx xvideos porn tube new porn latina teen anal cum bath video
Talk to our staff.
Loading...