ศูนย์รักษาผู้มีบุตรยาก

ศูนย์รักษาผู้มีบุตรยาก

การรักษาภาวะมีบุตรยากทำได้อย่างไร?
การรักษาจะแตกต่างกันไปในแต่ละคู่สมรส ขึ้นกับสาเหตุหรือความผิดปกติที่ตรวจพบ โดยมีแนวทางการรักษาดังนี้

  • มีความผิดปกติของท่อนำไข่ รักษาโดย การผ่าตัดแก้ไข
  • รังไข่ทำงานผิดปกติ รักษาโดยการชักนำให้ไข่ตก
  • โรคเยื่อบุโพรงมดลูกเจริญผิดที่ รักษาโดยผ่าตัดแบบประคับประคอง ร่วมกับการรักษาด้วยฮอร์โมนรังไข่
  • ความผิดปกติของอสุจิ รักษาโดย ยาบำรุง ฮอร์โมน การฉีดเชื้ออสุจิ

 

เทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์ ( Assisted  Reproductive Technology : ART )
เป็นกระบวนการที่มีการเก็บไข่ออกจากรังไข่เพื่อใช้ในการปฏิสนธิ ซึ่งปัจจุบันได้มีการพัฒนาเทคโนโลยีต่างๆอย่างต่อเนื่อง เพื่อเพิ่มอัตราความสำเร็จ เทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์ประกอบด้วย

  • การฉีดเชื้ออสุจิ ( Intrauterine Insemination : IUI ) โดยการฉีดเชื้ออสุจิที่ผ่านการเตรียมทางห้องปฏิบัติการเพื่อให้ได้ตัวอสุจิที่แข็งแรง แล้วฉีดเข้าในโพรงมดลูกในวันที่ไข่ตก

 

 การปฏิสนธินอกร่างกาย
การทำเด็กหลอดแก้ว ( In Vitro Fertilization : IVF )   คือการเก็บเอาไข่ออกมาปฏิสนธิกับอสุจิในห้องปฏิบัติการจนได้ตัวอ่อน แล้วจึงย้ายกลับเข้าสู่โพรงมดลูกทางช่องคลอด

  • กิฟท์ ( Gamete Intrafallopian Tranfer : GIFT ) คือการเก็บเอาไข่ออกมาผสมกับอสุจิแล้วใส่กลับเข้าไปไว้ที่ท่อนำไข่
  • อิ๊กซี่ ( Intracytoplastic Sperm Injection : ICSI )   คือวิธีการช่วยปฏิสนธิโดยการฉีดอสุจิที่สมบูรณ์ที่สุดเพียงตัวเดียวเข้าไปในไข่โดยตรง
  • เทเซ่   ( Testicular Sperm Extraction : TESE ) คือวิธีการตัดชิ้นเนื้อจากบริเวณอัณฑะ เพื่อให้ได้มาซึ่งอสุจิ
  • Blastocyst culture  คือการเลี้ยงตัวอ่อนในห้องทดลองจนถึงระยะบลาสโตซีสท์ ซึ่งใช้เวลาประมาณ 5 วัน แล้วจึงย้ายกลับเข้าสู่โพรงมดลูกทางช่องคลอด

 

 อัตราการตั้งครรภ์จากการรักษามีมากน้อยเพียงใด?

ขึ้นอยู่กับหลายปัจจัย เช่น อายุของฝ่ายหญิง สาเหตุของการมีบุตร โดยเฉลี่ยอัตราการตั้งครรภ์จากการรักษาโดยเทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์ ประมาณ 30 – 40 %

 ใหม่ล่าสุด เทคโนโลยีการทำ IVM

คือ การเก็บไข่ที่ยังไม่โตเต็มที่จากรังไข่ แล้วนำมาเลี้ยงในห้องทดลองจนโตเต็มที่ ก่อนที่จะทำการผสมกับเชื้ออสุจิจนมีการปฏิสนธิที่สมบูรณ์ แล้วจึงย้ายกลับเข้าโพรงมดลูก และทำการตรวจการตั้งครรภ์ภายหลัง

 โอกาสของการตั้งครรภ์จากการทำ IVM

ผลสำเร็จของการตั้งครรภ์จากการทำ IVM อยู่ที่ร้อยละ 25-30 ซึ่งถือว่าใกล้เคียงกับการทำ IVF (ประมาณ 40%) แต่มีข้อดีคือเป็นวิธีที่ใกล้เคียงธรรมชาติมากที่สุดและมีความปลอดภัยสูง ช่วยให้คุณผู้หญิงไม่ต้องเจ็บตัว ไม่ต้องฉีดฮอร์โมน ที่อาจทำให้เกิดภาวะแทรกซ้อน

 

russian porn xxx xvideos porn tube new porn latina teen anal cum bath video
Talk to our staff.
Loading...