ไข้หวัดใหญ่

ไข้หวัดใหญ่

ไข้หวัดใหญ่  โรงพยาบาลอุบลรักษ์  ธนบุรี

หวัดดี....แต่ถ้าเป็นหวัดไม่ดีแน่ 

โรคไข้หวัดไข้ เกิดจากอะไร …?

ไข้หวัดใหญ่เกิดจากการติดเชื้อ Influenza Virus โดยการติดเชื้อที่พบในมนุษย์ คือ สายพันธุ์ A, B และ C

 • ไวรัสชนิด A

มีความรุนแรงและอันตรายมากที่สุด สามารถติดต่อจากสัตว์พาหะมาสู่คน และจากคนที่ติดเชื้อไปสู่คนอื่น ๆ ทางการไอ จาม และอากาศหายใจที่มีเชื้อไวรัสกระจายอยู่ จึงสามารถแพร่ระบาดได้เป็นวงกว้าง หรือระบาดไปทั่วโลกได้ในระยะเวลาอันรวดเร็ว

โครงสร้างของไวรัสชนิด A แตกต่างจากไวรัสชนิดอื่น คือ มีไกลโคโปรตีน 2 แบบ ได้แก่ Hemagglutinin (HA) และ Neuraminidase (NA) โดย HA มีหน้าที่จับกับตัวรับสารของเซลล์แล้วบุกรุกเซลล์ สร้างอนุภาคไวรัสขึ้นมาใหม่ เมื่อติดเชื้อแล้ว NA จะทำหน้าที่ส่งไวรัสที่สร้างขึ้นใหม่แพร่กระจายไปสู่เซลล์อื่น ๆ

โปรตีน HA มีทั้งสิ้น 15 ชนิดย่อย และ NA มี 9 ชนิดย่อย สายพันธุ์ของไวรัสจึงถูกตั้งชื่อตามการจับตัวของโปรตีน อย่างสายพันธุ์ที่มีการระบาดในช่วงทศวรรษที่ผ่านมา เช่น H1N1 (ไข้หวัดหมู) H5N1 (ไข้หวัดนก)

 • ไวรัสชนิด B

มักแพร่ระบาดตามฤดูกาลที่มีสภาพอากาศเอื้ออำนวยต่อการติดเชื้อ อย่างฤดูหนาวและฤดูฝน เช่น ไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาล (Seasonal Flu) อาจแพร่ระบาดได้ในระดับภูมิภาค

 • ไวรัสชนิด C

เป็นการติดเชื้อทางระบบหายใจที่ไม่รุนแรง มีอาการป่วยเล็กน้อยหรือไม่แสดงอาการป่วยเลย ไม่ก่อให้เกิดการแพร่ระบาด

 • ไวรัสชนิด D

เป็นการติดเชื้อที่พบเฉพาะในสัตว์ และยังไม่พบการติดเชื้อที่แพร่มาสู่คน

 

การติดต่อ

เป็นการติดเชื้อในระบบทางเดินหายใจจากไวรัสกลุ่ม Influenza Virus ที่อาจแพร่กระจายอยู่ในอากาศ หรือเจือปนอยู่ในของเหลว คนรับเชื้อเข้าสู่ร่างกายผ่านประสาทสัมผัสต่าง ๆ เช่น นำมือที่สัมผัสกับเชื้อมาขยี้ตา สัมผัสน้ำลายของผู้ที่ติดเชื้อจากการใช้ช้อนหรือแก้วน้ำดื่มร่วมกัน ไข้หวัดใหญ่มีระยะฟักตัว 1-4 วัน หลังสัมผัสเชื้อ พบได้ตลอดปี และระบาดในช่วงเปลี่ยนผ่านฤดูที่มีสภาพอากาศเปลี่ยนแปลงฉับพลัน โดยเฉพาะในฤดูหนาวและฤดูฝนที่เอื้อต่อการแพร่ระบาดของเชื้อโรคได้เป็นอย่างดี

อาการ

มีไข้ อ่อนเพลีย ไอ มีน้ำมูก คัดจมูก และปวดเมื่อยตามตัว อาจมีปวดศรีษะร่วมด้วย

ใครที่มีความเสี่ยงที่จะติดเชื้อไข้หวัดใหญ่

 • คนที่เป็นโรคอ้วน (BMI มากกว่า 40)
 • เด็กอายุ 6 เดือน ถึง 2ปี
 • สตรีมีครรภ์ อายุครรภ์ตั้งแต่ 10 เดือนขึ้นไป
 • ผู้ที่มีอายุ 65 ปีขึ้นไป
 • ผู้ที่มีโรคประจำตัว เช่น โรคเบาหวาน โรคหัวใจ โรคปอด หอบหืด โรคตับ และโรคไต

 

โดยเฉพาะผู้ป่วยเบาหวานที่เป็นไข้หวัดใหญ่ พบมีโอกาสเข้านอนโรงพยาบาลจากภาวะแทรกซ้อนของโรคไข้หวัดใหญ่สูงกว่าคนทั่วไปถึง 6 เท่า มีโอกาสเสียชีวิตมากกว่าคนทั่วไป 5-15 เท่า

การป้องกัน

ออกกำลังกายสม่ำเสมอเพื่อสร้างสุขภาพแข็งแรง

รับประทานอาหารครบ 5 หมู่

กินร้อน ช้อนกลาง

หลีกเลี่ยงและสัมผัสผู้ที่เป็นโรคไข้หวัดใหญ่

ไอ จาม ใช้ผ้าปิดปากปิดจมูก

การฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่

ประโยชน์ของการฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่

ลดโอกาสป่วยเป็นโรคไข้หวัดใหญ่ และภาวะแทรกซ้อนที่รุนแรง

เหตุใดจึงต้องฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่เป็นประจำทุกปี

 1. กระตุ้นภูมิคุ้มกันเชื้อไข้หวัดใหญ่ให้สูงพอในการป้องกัน
 2. เชื้อไวรัสที่ระบาดในแต่ละปีเป็นเชื้อที่ต่างกัน ดังนั้นจึงต้องฉีดวัคซีนป้องกันสายพันธุ์ที่จะระบาดในปีนั้นๆ

ด้วยความปารถนาดีจาก โรงพยาบาลอุบลรักษ์  ธนบุรี

“บริการด้วยหัวใจ  ดูแลใส่ใจดุจญาติสนิท”

Service by Heart Care as Our Family

โทร.045-429100  เว็บไซต์ http://www.ubonrak.co.th  Line@ubonrak

russian porn xxx xvideos porn tube new porn latina teen anal cum bath video
Talk to our staff.
Loading...