กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ 2562

โรงพยาบาลอุบลรักษ์ ธนบุรี ได้จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ 2562 โดยมีโรงเรียน และหน่วยงานต่างๆให้การสนับสนุนส่งเสริมจัดการแสดง จัดบูธกิจกรรมมากมาย รวมทั้งเด็กและผู้ปกครองให้ความสนใจเข้าร่วมกิจกรรมมากขึ้นทุกปี

ขอขอบคุณ ทุกโรงเรียนที่ได้ส่งการแสดงของเด็ก และเยาวชนมาแสดงความสามารถด้านการแสดงออก โดยมี
รร.อนุบาลบ้านเด็ก
รร.ปากห้วยวังนอง และ
รร.ประสิทธิศึกษาสงเคราะห์

ขอขอบคุณผู้สนับสนุนการจัดกิจกรรม โดยมี
บริษัท มี้ด จอห์นสัน นิวทริชั่น (ประเทศไทย) จำกัด
บริษัท ซาโนฟี่ ปาสเตอร์ จำกัด
บริษัท ไบโอวาลิว จำกัด
บริษัทวินเนอร์ยี่ เมดิคอล จำกัด
และรถน้ำผลไม้ Hi บักพร้าวที่ให้การสนับสนุนการจัดกิจกรรมครั้งนี้ทำให้งานกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติปีนี้ที่โรงพยาบาลอุบลรักษ์ ธนบุรีจัดขึ้นสำเร็จลุล่วงได้ด้วยดี

russian porn xxx xvideos porn tube new porn latina teen anal cum bath video
Talk to our staff.
Loading...