ตรวจสุขภาพ ประจำเดือน พฤศจิกายน

โปรแกรมตรวจสุขภาพ ประจำเดือน พฤศจิกายน

โปรแกรมตรวจสุขภาพชุด “รักสุขภาพกับอุบลรักษ์ ธนบุรี ”สุขภาพดี…ชีวิตมีความสุข

โปรแกรมที่ 1  ชุดมาตรฐาน ราคาโปรโมชั่น 3,400 บาท
โปรแกรมที่ 2 รักและห่วงใยใส่ใจเบาหวาน ราคาโปรโมชั่น 4,000 บาท

 

พิเศษ!!!รายการตรวจราคาโปรโมชั่น

ตรวจหาภาวะโรคหลอดเลือดแดงอุดตันด้วยเครื่อง (ABI)   ราคาโปรโมชั่น    1,000 บาท

เงื่อนไขในการใช้โปรแกรมการตรวจสุขภาพ

  1. ราคาดังกล่าวรวมค่าแพทย์
  2. ราคาต่อบุคคลเป็นบาท
  3. ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
  4. ราคานี้ใช้ได้ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2562

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 045-429100 ศูนย์ตรวจสุขภาพ ต่อ 1426-7
46/4 ถ.บูรพาใน ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000
FACEBOOK: Ubonrak Thonburi Hospital
LINE@
ubonrak

เพิ่มเพื่อน

@ubonrak

russian porn xxx xvideos porn tube new porn latina teen anal cum bath video
Talk to our staff.
Loading...