ตรวจสุขภาพสำหรับบุคคลทั่วไป

โปรแกรมที่1: ตรวจสุขภาพประจำปี เหมาะสำหรับบุคคลทั่วไป

*ควรงดน้ำงดอาหารอย่างน้อย 6-8 ชั่วโมง ก่อนการตรวจเลือด*

รายละเอียดการตรวจ

 1. ตรวจร่างกายโดยแพทย์ (PE)
 2. ตรวจเอกซเรย์ปอด (Chest X-ray)
 3. ตรวจปัสสาวะ (U/A)
  – ดูสี ความขุ่น โปรตีน น้ำตาล
  – เม็ดเลือดขาว เม็ดเลือดแดงในปัสสาวะ
 4. ตรวจความสมบูรณ์ของเลือด (CBC-Complete Blood Count)
  – ดูความเข้มข้นของเลือด
  – ลักษณะ/จำนวนของเม็ดเลือดขาว
  – ลักษณะของเม็ดเลือดแดง
 5. ตรวจหาหมู่เลือด (Blood Group ABO&Rh)
 6. ตรวจเบาหวาน (FBS)
 7. ตรวจระดับไขมัน (Cholesterol, Triglyceride, HDL)
 8. ตรวจการทำงานของตับ (SGPT, SGOT)
 9. ตรวจการทำงานของไต (BUN, Creatinine)
 10. ตรวจระดับกรดยูริคในเลือด (Uric acid)

รวมค่าบริการทั้งหมด 2,000 บาท

 

 3,046 total views,  4 views today

russian porn xxx xvideos porn tube new porn latina teen anal cum bath video
Talk to our staff.
Loading...