ตรวจสุขภาพสำหรับบุคคลทั่วไป

โปรแกรมที่1: ตรวจสุขภาพประจำปี เหมาะสำหรับบุคคลทั่วไป

*ควรงดน้ำงดอาหารอย่างน้อย 6-8 ชั่วโมง ก่อนการตรวจเลือด*

รายละเอียดการตรวจ

 1. ตรวจร่างกายโดยแพทย์ (PE)
 2. ตรวจเอกซเรย์ปอด (Chest X-ray)
 3. ตรวจปัสสาวะ (U/A)
  – ดูสี ความขุ่น โปรตีน น้ำตาล
  – เม็ดเลือดขาว เม็ดเลือดแดงในปัสสาวะ
 4. ตรวจความสมบูรณ์ของเลือด (CBC-Complete Blood Count)
  – ดูความเข้มข้นของเลือด
  – ลักษณะ/จำนวนของเม็ดเลือดขาว
  – ลักษณะของเม็ดเลือดแดง
 5. ตรวจหาหมู่เลือด (Blood Group ABO&Rh)
 6. ตรวจเบาหวาน (FBS)
 7. ตรวจระดับไขมัน (Cholesterol, Triglyceride, HDL)
 8. ตรวจการทำงานของตับ (SGPT, SGOT)
 9. ตรวจการทำงานของไต (BUN, Creatinine)
 10. ตรวจระดับกรดยูริคในเลือด (Uric acid)

รวมค่าบริการทั้งหมด 2,000 บาท

 

 3,573 total views,  16 views today

russian porn xxx xvideos porn tube new porn latina teen anal cum bath video
Talk to our staff.
Loading...