ตรวจสุขภาพคู่รักที่กำลังแต่งงานหรือเตรียมก่อนมีบุตร

 5,052 total views

โปรแกรมที่ 2 ตรวจสุขภาพสำหรับคู่รักที่กำลังจะแต่งงานหรือเตรียมก่อนมีบุตร

รายละเอียดการตรวจ:

 1. ตรวจร่างกายโดยแพทย์ (PE)
 2. ตรวจเอกซเรย์ปอด (Chest X-ray)
 3. ตรวจปัสสาวะ (U/A)
  – ดูสี ความขุ่น โปรตีน น้ำตาล
  – เม็ดเลือดขาว เม็ดเลือดแดงในปัสสาวะ
 4. ตรวจความสมบูรณ์ของเลือด (CBC-Complete Blood Count)
  – ดูความเข้มข้นของเลือด
  – ลักษณะ/จำนวนของเม็ดเลือดขาว
  – ลักษณะของเม็ดเลือดแดง
 5. ตรวจหาหมู่เลือด (Blood Group ABO&Rh)
 6. ตรวจหาเชื้อ และภูมิคุ้มกัน รวมทั้งร่องรอยไวรัสตับอักเสบ บี(HBsAg, Anti HBs, Anti HBc)
 7. ตรวจหาเชื้อไวรัสตับอักเสบ ซี (Anti HCV)
 8. ตรวจคัดกรองโรคธาลัสซีเมีย (Hemoglobin Typing) ; รอผล 7 วัน
 9. ตรวจหาเชื้อเอชไอวี (Anti-HIV)
 10. ตรวจคัดครองโรคซิฟิลิส (VDRL)
 11. ตรวจหาภูมิคุ้มกันโรคหัดเยอรมัน (Rubella lgG) สำหรับสุภาพสตรี – รอผล 5 วัน

ราคาค่าบริการทั้งหมด ชาย 3,200 บาท หญิง 3,600 บาท

หมายเหตุ : ในกรณีมาตรวจเป็นคู่ ราคาค่าบริการทั้งหมด 6,400 บาท

 

russian porn xxx xvideos porn tube new porn latina teen anal cum bath video
Talk to our staff.
Loading...