ตรวจสุขภาพหัวใจสำหรับผู้เสี่ยงโรคหัวใจ

 3,313 total views

โปรแกรมที่ 3 โปรแกรมตรวจสุขภาพหัวใจ (Heart Screening)เหมาะสำหรับผู้ที่มีความเสี่ยงโรคหัวใจ

รายละเอียดการตรวจ:

 1. ตรวจร่างกายโดยแพทย์ (PE)
 2. เอกซเรย์ปอดเพื่อดูสภาพปอดและหัวใจ (CHEST X-RAY)
 3. ตรวจปัสสาวะสมบูรณ์แบบ (UA)
 4. ตรวจดูความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด (CBC)
 5. ตรวจระดับน้ำตาลในเลือด (FBS)
 6. ตรวจระดับน้ำตาลสะสมในเลือด (HbA1C)
 7. ตรวจระดับไขมันในเลือด (Cholesterol)
 8. ตรวจระดับไขมันในเลือด (Triglyceride)
 9. ตรวจระดับไขมันความหนาแน่นต่􀋩ำ (LDL- Cholesterol)
 10. ตรวจระดับไขมันความหนาแน่นสูง (HDL- Cholesterol)
 11. ตรวจการทำงานของตับ (SGPT)
 12. ตรวจการทำงานของตับ (SGOT)
 13. ตรวจการทำงานของไต (Creatinine)
 14. ตรวจคลื่นฟฟ้าหัวใจ (EKG)
 15. ตรวจสมรรถภาพของหลอดเลือดแดงส่วนปลาย (ABI)
 16. ตรวจหัวใจด้วยเสียงสะท้อนความถี่สูง (Echocardiogram)**
 17. ตรวจสมรรถนะหัวใจด้วยการวิ่งสายพาน (EST)**

ราคาค่าโปรโมชั่น 8,300 บาท

**Echocardiogram และ EST สามารถเลือกตรวจรายการใดรายการหนึ่งได้

โปรแกรม 3.1 เลือกตรวจ Echocardiogram ราคาโปรโมชั่น 6,000 บาท
โปรแกรม 3.2 เลือกตรวจ EST ราคาโปรโมชั่น 5,700 บาท

russian porn xxx xvideos porn tube new porn latina teen anal cum bath video
Talk to our staff.
Loading...