ตรวจสุขภาพหัวใจสำหรับผู้เสี่ยงโรคหัวใจ

โปรแกรมที่ 3 โปรแกรมตรวจสุขภาพหัวใจ (Heart Screening)เหมาะสำหรับผู้ที่มีความเสี่ยงโรคหัวใจ

รายละเอียดการตรวจ:

 1. ตรวจร่างกายโดยแพทย์ (PE)
 2. เอกซเรย์ปอดเพื่อดูสภาพปอดและหัวใจ (CHEST X-RAY)
 3. ตรวจปัสสาวะสมบูรณ์แบบ (UA)
 4. ตรวจดูความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด (CBC)
 5. ตรวจระดับน้ำตาลในเลือด (FBS)
 6. ตรวจระดับน้ำตาลสะสมในเลือด (HbA1C)
 7. ตรวจระดับไขมันในเลือด (Cholesterol)
 8. ตรวจระดับไขมันในเลือด (Triglyceride)
 9. ตรวจระดับไขมันความหนาแน่นต่􀋩ำ (LDL- Cholesterol)
 10. ตรวจระดับไขมันความหนาแน่นสูง (HDL- Cholesterol)
 11. ตรวจการทำงานของตับ (SGPT)
 12. ตรวจการทำงานของตับ (SGOT)
 13. ตรวจการทำงานของไต (Creatinine)
 14. ตรวจคลื่นฟฟ้าหัวใจ (EKG)
 15. ตรวจสมรรถภาพของหลอดเลือดแดงส่วนปลาย (ABI)
 16. ตรวจหัวใจด้วยเสียงสะท้อนความถี่สูง (Echocardiogram)**
 17. ตรวจสมรรถนะหัวใจด้วยการวิ่งสายพาน (EST)**

ราคาค่าโปรโมชั่น 8,300 บาท

**Echocardiogram และ EST สามารถเลือกตรวจรายการใดรายการหนึ่งได้

โปรแกรม 3.1 เลือกตรวจ Echocardiogram ราคาโปรโมชั่น 6,000 บาท
โปรแกรม 3.2 เลือกตรวจ EST ราคาโปรโมชั่น 5,700 บาท

 2,937 total views,  3 views today

russian porn xxx xvideos porn tube new porn latina teen anal cum bath video
Talk to our staff.
Loading...