ตัวแทนรพ.อุบลรักษ์ ธนบุรี เยือน ผู้บริหารสาธารณสุข สปป.ลาว

เมื่อวันที่ 27-28 มิ.ย. 2562 ตัวแทน รพ.อุบลรักษ์ ธนบุรี ตัวแทนรพ.อุบลรักษ์ ธนบุรี และผู้ประสานงานด้านสาธารณสุขของรัฐบาลไทย ได้เข้าคารวะผู้บริหารสาธารณสุข แขวงจำปาสัก ส.ป.ป.ลาว

ตัวแทนรพ.อุบลรักษ์ ธนบุรี และผู้ประสานงานด้านสาธารณสุขรัฐบาลไทย ได้เข้าคารวะผู้บริหารแผนกสาธารณสุข
ดร.วันนะไช สาดตะกูน สาธารณะสุขแขวงจำปาสัก
ดร.กิดสะแหวง รองหัวหน้าแผนกสาธารณสุขแขวงจำปาสัก

รพ.แขวงจำปาสัก
ดร.คำสิง ผอ.รพ.แขวงจำปาสัก
ดร.จันปะสง รองผอ.แขวงจำปาสัก

รพ.ปากซอง
ดร.บัวลอน ผอ.รพ.ปากซอง
ดร.พอนสะหวัน รองผอ.รพ.ปากซอง
โดยคณะได้แนะนำโรงพยาบาล และประสานความร่วมมือระบบส่งต่อผู้ป่วยระหว่างแขวงจำปาสัก สปป.ลาวและ รพ.อุบลรักษ์ ธนบุรี เพื่อเป้าหมายความปลอดภัยของผู้รับบริการ

ทั้งนี้คณะตัวแทนโรงพยาบาลและผู้ประสานงานภาครัฐได้รับเกียรติเป็นอย่างสูงที่ผู้บริหารทุกท่านให้การต้อนรับเป็นอย่างดี และร่วมรับประทานอาหารร่วมกัน

รพ.อุบลรักษ์ ธนบุรี ขอขอบคุณ คุณพิมณทิพา มาลาหอม หัวหน้าศูนย์ความร่วมมือด้านสาธารณสุขระหว่างประเทศตัวแทนภาครัฐที่ได้ประสานความร่วมมือด้านต่างๆจนภารกิจสำเร็จลุล่วงด้วยดี

russian porn xxx xvideos porn tube new porn latina teen anal cum bath video
Talk to our staff.
Loading...