สำรวจ-เตรียมความพร้อมระบบงานความปลอดภัย

ผู้บริหารโรงพยาบาลอุบลรักษ์ ธนบุรี ได้นำทีมทำการสำรวจ และเตรียมความพร้อมระบบงานความปลอดภัยด้านสิ่งแวดล้อม ระบบความปลอดภัยด้านอัคคีภัย และระบบการป้องกันการติดเชื้อ

วันที่ 5 สิงหาคม 2561 นพ.ดามร ประสิทธิ์ภูริปรีชา ผอ.ด้านคุณภาพ นพ.เชวง ลิขสิทธิ์ ผอ.ด้านคลินิก และอาจารย์ วรัญญ์ภร บัวแก้ว ที่ปรึกษาระบบคุณภาพโรงพยาบาลอุบลรักษ์ ธนบุรี นำทีมสำรวจระบบความปลอดภัยด้านสิ่งแวดล้อม ระบบความปลอดภัยด้านอัคคีภัย และระบบการป้องกันการติดเชื้อของโรงพยาบาล เพื่อให้มั่นใจในความปลอดภัยทุกๆระบบ

russian porn xxx xvideos porn tube new porn latina teen anal cum bath video
Talk to our staff.
Loading...