ศัพท์เทคนิคในโปรแกรมตรวจสุขภาพ

ศัพท์เทคนิคในโปรแกรมตรวจสุขภาพ

ลุง : ทำไมไปโรงพยาบาล เจ้าหน้าที่ทุกคนไม่เว้นแต่คุณหมอ พูดถึงแต่ “วัดไวท่อนทราย” วัดนี้มีพระดีรึแม่หนู

พยาบาล : …???
การวัด Vital Sign คือ กรตรวจวัดสัญญาณชีพ หรือสัญาณที่บ่งบอกถึงการมีชีวิต เป็นอาการที่แสดงให้เห็นถึงความปกติ หรือผิดปกติของร่างกาย ประกอบด้วย 4 ตัว

1. ชีพจร แสดงถึง อัตราการเต้นของหัวใจ (Pulse/Pulse Rate ย่อ P หรือ PR)
2. ความดันโลหิต (Blood Pressure ย่อ BP)
3. การหายใจ ( Respiratory Rate)
4. อุณหภูมิ( Body Temperature ย่อ T)

ถาม : การวัดส่วนสูงและน้ำหนักมีความจำเป็นหรือไม่เมื่อมาตรวจสุขภาพ

ตอบ : มีความจำเป็น เนื่องจาก น้ำหนัก และส่วนสูงใช้คำนวณ Body Mass Index (BMI) ค่าความหนาของร่างกาย ใช้เป็นมาตรฐานในการประเมินภาวะอ้วนหรือผอมในผู้ใหญ่ตั้งแต่อายุ 20 ปีขึ้นไป ซึ่งคำนวณได้จาก การใช้น้ำหนักตัวเป็นกิโลกรัม และหารด้วยส่วนสูงที่วัดเป็นเมตรยกกำลังสอง ซึ่งใช้ได้ทั้งผู้หญิงและผู้ชาย ดังสูตรต่อไปนี้

สูตรคำนวณหาดัชนีมวลกาย
ดัชนีมวลกาย (BMI) = น้ำหนักตัว (กิโลกรัม)
ส่วนสูง (เมตร)2

ยกตัวอย่าง เช่น ถ้าคุณมีน้ำหนัก 65 กิโลกรัม และสูง 160 ซม.
ดัชนีมวลกาย (BMI) = 65
(1.60)2
ดัชนีมวลกาย (BMI) = 20.31

เรื่องศัพท์เทคนิคในโปรแกรมตรวจสุขภาพที่พบได้บ่อย

สามารถดูรายละเอียด รายการตรวจสุขภาพประจำปี 29 ข้อ ได้ที่ http://www.ubonrak.co.th/portfolio/29-annual-health-check-ups/

คำแนะนำเพื่อเตรียมตรวจสุขภาพ

ขั้นตอนการเตรียมตัวและการปฏิบัติตัวในการเข้ารับการตรวจสุขภาพประจำปี

1. งดน้ำและอาหารอย่างน้อย 8-12 ชั่วโมงก่อนเข้ารับการตรวจ หากกระหายน้ำหรือหิวน้ำมาก ให้จิบน้ำเปล่าเล็กน้อย
2. ควรพักผ่อนให้เพียงพอ และงดดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ก่อนวันเข้าตรวจร่างกาย
3. ผู้รับการตรวจที่เป็นสุภาพสตรีไม่ควรเข้ารับการตรวจฯระหว่างมีประจำเดือน ควรตรวจหลังหมดประจำเดือนอย่างน้อย 7 วัน
4. ควรใส่เสื้อผ้าที่พับแขนเสื้อขึ้นได้สะดวกไม่รัดแน่น เพื่อความสะดวกในการเจาะเลือด
5. กรณีมีรายการตรวจอัลตร้าซาวด์ช่องท้องส่วนบนต้องงดอาหารต่อ เพื่อให้การตรวจวินิจฉัยมีประสิทธิภาพ
6. หลังจากเจาะเลือดและตรวจอัลตร้าซาวด์ช่องท้องส่วนบนแล้วสามารถรับประทานอาหารได้
7. กรณีมีตรวจหัวใจแบบวิ่งสายพาน ควรเตรียมรองเท้าผ้าใบ และชุดกีฬามาด้วย เพื่อความสะดวกในการวิ่งสายพาน
8. การเก็บปัสสาวะ ให้ปัสสาวะช่วงแรกทิ้งไปก่อนแล้วจึงเก็บปัสสาวะในช่วงกลาง(midstream urine) สุภาพสตรีที่อยู่ในช่วงมีประจำเดือน ไม่ควรตรวจ หรือถ้าต้องตรวจควรแจ้งให้เจ้าหน้าที่ทราบ
9. สตรีที่อยู่ระหว่างตั้งครรภ์ควรงดตรวจเอ็กซเรย์ทรวงอก(สามารถตรวจอัลตร้าซาวด์ได้) และมะเร็งปากมดลูก กรณีสงสัยตั้งครรภ์ควรแจ้งเจ้าหน้าที่ทราบ
10. หากมีข้อสงสัย โปรดติดต่อสอบถาม โทร 045-429100 ต่อ 1426-7 ต่อ 1426-7 (ศูนย์ตรวจสุขภาพ)

ด้วยความปารถนาดีจาก โรงพยาบาลอุบลรักษ์ ธนบุรี
“บริการด้วยหัวใจ ดูแลใส่ใจดุจญาติสนิท”
Service by Heart Care as Our Family
โทร. 045 - 429100
เว็บไซต์ http://www.ubonrak.co.th
Line@ubonrak

russian porn xxx xvideos porn tube new porn latina teen anal cum bath video
Talk to our staff.
Loading...