บริการตรวจการได้ยินด้วยเครื่อง TEOAE

บริการตรวจการได้ยินด้วยเครื่อง TEOAE

พบกับนวัตกรรมใหม่ในอิสานใต้  เปิดบริการตรวจการได้ยินตั้งแต่ทารกแรกเกิด เด็กและบุคคลทั่วไป เป็นการตรวจที่มีประสิทธิภาพและปลอดภัยด้วยเครื่อง TEOAE เพื่อทราบสมรรถภาพการได้ยินตั้งแต่ทารกแรกเกิด ซึ่งจำเป็นในการพัฒนาการด้านภาษา การเรียนรู้และการสื่อสาร และด้านปัญญา

russian porn xxx xvideos porn tube new porn latina teen anal cum bath video
Talk to our staff.
Loading...