การใช้สารทึบรังสี

การใช้สารทึบรังสี

โดย นพ.ยุทธนา ป้องโสม รังสีแพทย์ โรงพยาบาลอุบลรักษ์ ธนบุรี

การใช้สารทึบรังสีในการตรวจทางรังสีวิทยา เช่น เอกซเรย์คอมพิวเตอร์ (CT scan) หรือ การตรวจด้วยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า (MRI)

เมื่อแพทย์เจ้าของไข้ ของท่านได้สั่งให้ทำการตรวจทางรังสีวิทยา ที่มีความจำเป็นต้องฉีดสารทึบรังสีให้ผู้ป่วย เจ้าหน้าที่แผนกรังสีวิทยา จะทำการฉีดสารทึบรังสีระหว่างการตรวจ

สารทึบรังสีที่ใช้นั้นจะประกอบไปด้วย สารละลายที่มีไอโอดีนเป็นองค์ประกอบ และเมื่อสารนี้แพร่กระจายอยู่ในระบบไหลเวียนโลหิต จะทำให้เส้นเลือดที่ไปเลี้ยงส่วนต่างๆของร่างกาย เช่น สมอง และลำตัว เห็นได้ชัดเจนขึ้น

เมื่อสารทึบรังสีเข้าสู่ร่างกายแล้ว สารนี้จะถูกขับถ่ายออกทางไต และปัสสาวะ ออกจากร่างกาย ภายในเวลา 2-3 ชั่วโมง

ผู้ป่วยส่วนใหญ่ จะไม่มีอาการแทรกซ้อนใดๆ จากการฉีดสารทึบรังสี ผู้ป่วยบางรายอาจรู้สึก ร้อนวูบวาบ คลื่นไส้ อาเจียน ซึ่งกรณีนี้ยังไม่ถือว่าเป็นการแพ้สารทึบรังสี

อย่างไรก็ตามผู้ป่วยส่วนน้อยก็มีโอกาสแพ้สารทึบรังสี ทำให้เกิดอาการ ผื่นตามผิวหนัง ตาบวม ปากบวม หายใจลำบาก (หอบหืด) ผู้ป่วยจะมีโอกาสแพ้
มากขึ้นถ้ามีประวัติโรคภูมิแพ้ หรือหอบหืด ดังนั้นหากท่านมีประวัติการแพ้ ไม่ว่า ยาหรืออาหาร โปรดแจ้งข้อมูลกับเจ้าหน้าที่ก่อนทำการตรวจ เพื่อให้แพทย์พิจารณาให้ยาป้องกันการแพ้ ล่วงหน้าก่อนการตรวจ

ผู้ป่วยส่วนน้อยมากๆ ทีมีอาการแพ้ขั้นรุนแรง ซึ่งก็เหมือนยาหลายชนิดที่ทำให้เกิดอาการแพ้ได้ อย่างไรก็ตามทางโรงพยาบาลได้ตะหนักถึงความเสี่ยงนี้ และได้เตรียมยา และ อุปกรณ์ในการรักษาอย่างเร่งด่วนไว้ในห้องตรวจแล้ว

แม้ว่าการใช้สารทึบรังสีจะมีความเสี่ยงน้อย แต่แพ้ยาก็เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นได้ แพทย์เจ้าของไข้ ของท่านตระหนักถึงความเสี่ยงนี้ดี และเห็นว่า ประโยชน์ที่ได้รับจากการตรวจ จะทำให้ได้รับข้อมูล ที่เป็นประโยชน์ในการให้การวินิจฉัย และรักษาโรคต่อไปนั้น มีน้ำหนักมากกว่าความเสี่ยงจากผลข้างเคียงที่อาจเกิดขึ้น

เจ้าหน้าที่แผนกรังสีวิทยา ยินดีที่จะให้ข้อมูลเพิ่มเติมหากท่านมีข้อสงสัย เกี่ยวกับการตรวจด้วยสารทึบรังสี

russian porn xxx xvideos porn tube new porn latina teen anal cum bath video
Talk to our staff.
Loading...