อัลตราซาวด์ ช่องท้อง

อัลตร้าซาวด์ ช่องท้อง

โดย นพ.ยุทธนา ป้องโสม รังสีแพทย์ โรงพยาบาลอุบลรักษ์ ธนบุรี

การอัลตร้าซาวด์ช่องท้องเป็นการใช้คลื่นเสียงเพื่อสร้างภาพอวัยวะภายในช่องท้อง ใช้เพื่อช่วยในการวินิจฉัยอาการปวดท้อง การมีก้อนในท้อง และ เพื่อให้เห็นภาพของ ไต ตับ ถุงน้ำดี ท่อน้ำดี ตับอ่อน ม้าม และเส้นเลือดแดงใหญ่ในช่องท้อง อัลตร้าซาวด์มีความปลอดภัย ไม่ทำให้เจ็บปวดระหว่างการตรวจและไม่ใช้รังสีเอกซเรย์

อัลตร้าซาวด์สร้างภาพภายในร่างกายโดยใช้คลื่นเสียง โดยการใช้หัวตรวจขนาดเล็ก และเจล สัมผัสลงบนผิวโดยตรง คลื่นเสียงความถี่สูงจะถูกส่งจากหัวตรวจผ่านเจลเข้าสู่ร่างกาย ตัวแปลงสัญญาณจะรวบรวมเสียงที่สะท้อนกลับมาและคอมพิวเตอร์จะใช้คลื่นเสียงดังกล่าวเพื่อสร้างภาพ การตรวจอัลตร้าซาวด์ไม่ได้ใช้รังสีเอกซเรย์ ดังนั้นจึงไม่มีการสัมผัสกับรังสีแก่ผู้ป่วย เนื่องจากภาพอัลตร้าซาวด์ถูกแสดงได้ทันที จึงสามารถแสดงอวัยวะและการเคลื่อนไหวของอวัยวะภายในของร่างกายรวมทั้งเลือดไหลผ่านหลอดเลือดได้

อวัยวะ ที่เห็นได้ด้วยการตรวจอัลตร้าซาวด์ช่องท้อง ได้แก่ ตับ ไต ถุงน้ำดี ท่อน้ำดี ตับอ่อน ม้าม หลอดเลือด ต่อมน้ำเหลือง มดลูก รังไข่ กระเพาะปัสสาวะ และต่อมลูกหมาก

สำหรับกระเพาะอาหารและลำไส้ เป็นข้อจำกัด ในการตรวจด้วยอัลตร้าซาวด์ เนื่องจากอากาศในลำไส้จะรบกวนสัญญาณเสียง ทำให้เกิดภาพได้ไม่ชัดเจน อย่างไรก็ตาม โรคของลำไส้บางอย่างก็อาจเห็นได้ด้วยอัลตร้าซาวน์ เช่น ไส้ติ่งอักเสบ การหนาตัวของผนังลำไส้ในผู้ป่วยมะเร็งลำไส้ อย่างไรก็ตาม ไม่ถือว่าอัลตร้าซาวด์เป็นเครื่องมือหลักในการตรวจกระเพาะ และลำไส้

การเตรียมตัวตรวจอัลตร้าซาวด์

  • ผู้ป่วยควรสวมใส่เสื้อผ้าสบาย ๆ เพื่อการตรวจอัลตร้าซาวด์
  • ผู้ป่วยจะต้องเอาเสื้อผ้าและเครื่องประดับทั้งหมดออกในพื้นที่ที่จะตรวจ หรือบริเวณท้องโดยทางโรงพยาบาลได้เตรียมเสื้อคลุมให้ผู้เปลี่ยนหากมีความจำเป็นต้องใช้
  • ในการตรวจเกี่ยวกับตับ ถุงน้ำดี ม้ามและตับอ่อน คุณอาจต้องรับประทานอาหารที่ปราศจากไขมันในตอนเย็นก่อนการทดสอบและงดรับประทานอาหารเป็นเวลา 8-12 ชั่วโมงก่อนการทดสอบ
  • สำหรับอัลตร้าซาวด์ของไต กระเพาะปัสสาวะ มดลูก และต่อมลูกหมาก ผู้ป่วยต้องดื่มน้ำประมาณ 4 ถึง 6 แก้วต่อชั่วโมงก่อนการตรวจเพื่อให้มีปัสสาวะในกระเพาะปัสสาวะหากผู้ป่วยเพิ่งจะถ่ายปัสสาวะก่อนตรวจจะทำให้มองไม่เห็นกระเพาะปัสสาวะ มดลูก และต่อมลูกหมาก


การรายงานผลการตรวจ

รังสีแพทย์ ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางจะเป็นผู้ทำการตรวจอัลตร้าซาวด์ และส่งรายงานผลการตรวจให้กับแพทย์เจ้าของไข้ ได้ภายในไม่เกิน 15 นาที โดยปกติแพทย์เจ้าของไข้ จะเป็นผู้แจ้งผลการตรวจให้ผู้ป่วยทราบ ทั้งนี้เนื่องจากการแปลผลการตรวจ ต้องใช้อาการ การตรวจร่างกาย และผลเลือดเพื่อประกอบ

บางครั้งอาจจำเป็นต้องมีการตรวจติดตามผล หรือมีการส่งตรวจด้วยเครื่องมืออื่นต่อไป เช่น เอกซเรย์คอมพิวเตอร์ แพทย์เจ้าของไข้จะอธิบายเหตุผลที่แน่ชัดว่าทำไมต้องมีการตรวจอื่นๆต่อไป

russian porn xxx xvideos porn tube new porn latina teen anal cum bath video
Talk to our staff.
Loading...