รดน้ำขอพรคนไข้ในช่วงสงกรานต์ 2561

รดน้ำขอพรคนไข้ในช่วงสงกรานต์ 2561

เมื่อวันที่ 12 เมษายน พ.ศ.2561 โรงพยาบาลอุบลรักษ์ ธนบุรี จัดกิจกรรมรดน้ำดำหัวขอพรคนไข้ในช่วงสงกรานต์
ออเจ้า…เพลานี้ได้เวลารดน้ำขอพรคนไข้ในเรือนอุบลรักษ์นะเจ้าคะ…

 293 total views,  2 views today

Talk to our staff.
Loading...