ต้อนรับคณะแพทย์-ผู้บริหาร จากกัมพูชา

ต้อนรับคณะแพทย์และผู้บริหาร จากจังหวัดเสียมเรียบ ราชอาณาจักรกัมพูชา

4 พ.ค 2562 คณะแพทย์และผู้บริหาร Medicare Angkor Polyclinic จากจังหวัดเสียมเรียบ ราชอาณาจักรกัมพูชา ได้เข้าเยี่ยมชม รพ.อุบลรักษ์ ธนบุรี เพื่อวางระบบและเตรียมความพร้อม Medicare Angkor Polyclinic ที่กำลังจะเปิดทำการเร็วๆนี้ ณ จังหวัดเสียมเรียบ ราชอาณาจักรกัมพูชา โดยมี นพ.สุรชัย สุพันธมาตย์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาล นพ.ดามร ประสิทธิ์ภูริปรีชา ผอ.ด้านพัฒนาคุณภาพ นพ.ธีรวัฒน์ ภาสตโรจน์ ประธานคณะกรรมการวิเทศสัมพันธ์ และตัวแทนโรงพยาบาลบางส่วนให้การต้อนรับ

ในช่วงเย็นวันเดียวกันผู้อำนวยการโรงพยาบาล พญวิภาดา เชาวกุล ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารและ พญ.วิชชุดา สุพันธมาตย์ ผอ.ด้านวิชาการได้เป็นตัวแทนเลี้ยงรับรองอาหารค่ำแด่คณะอาคันตุกะจากราชอาณาจักรกัมพูชาที่มาศึกษาดูงานในครั้งนี้

russian porn xxx xvideos porn tube new porn latina teen anal cum bath video
Talk to our staff.
Loading...