ตรวจสุขภาพ ประจำเดือน เมษายน 2563

โปรแกรมตรวจสุขภาพ ประจำเดือน เมษายน

ครอบครัวสุขสันต์

มอบความสุข มอบความห่วงใย

ด้วยโปรแกรมตรวจสุขภาพ ชุด ครอบครัวสุขสันต์

โปรแกรมที่ 1 ครอบครัวสุขสันต์ ชาย /หญิง ราคาโปรโมชั่น  4,700 บาท

โปรแกรมที่ 2 มาคู่ได้ส่วนลดเพิ่ม ชาย /หญิง ราคาโปรโมชั่น  4,600 บาท

โปรแกรมที่ 3 มามาก ลดมาก (3 คน ขึ้นไป) ราคาโปรโมชั่น  4,400 บาท

   เงื่อนไขในการใช้โปรแกรมการตรวจสุขภาพ

  1. ราคาดังกล่าวรวมค่าแพทย์
  2. ราคาต่อบุคคลเป็นบาท
  3. ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
  4. ราคานี้ใช้ได้ถึงวันที่ 30 เมษายน 2563

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 045-429100 ศูนย์ตรวจสุขภาพ ต่อ 1426-7
46/4 ถ.บูรพาใน ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000
Facebook: Ubonrak Thonburi Hospital
LINE OA: @
ubonrak

russian porn xxx xvideos porn tube new porn latina teen anal cum bath video
Talk to our staff.
Loading...